EN
Strona główna
Książki
Literatura piękna
Literatura faktu
Literatura popularnonaukowa
Psychiatria, psychoterapia
Autyzm, zespół Aspergera
Nauki humanistyczne
Nauki społeczne
Historia
Ekonomia i zarządzanie
Prawo
Nauka języków obcych
Książki obcojęzyczne
Medycyna
Nauki ścisłe, nauki o ziemi
Książki sprzedawane na rozdziały
Promocje
Czasopisma
Dofinansowanie publikacji
Dla autorów
O Wydawnictwie
Czasopisma
Promocje
Nagrody
Praca u nas
Jak zamawiać
Polityka cookies
Regulamin
Mapa strony
Serie wydawnicze
Dziedzictwo kulturowe w badaniach
Mundus
Seria z Żurawiem
#nauka
Portrety/Oblicza
Historiai
Seria z Linią
Bona Vita
Spektrum
Psyche / Soma
Psychiatria i Psychoterapia
Literatura piękna
Pediatria
Młodopolskie Światy | Światy Modernizmu
Bibliografia dialektologii polskiej
Wybitni Pisarze Współczesnej Literatury Rosyjskiej
Polska Myśl Pedagogiczna
Scripta (Inter)disciplinaria
Psychologia
Ex Oriente
Enchiridion
EIDOS
Cultura
Mysterion
Politika
Media
Fibula
Edukacja Medialna
Przywództwo i zarządzanie w oświacie
Action Research w Teorii i Praktyce Akademickiej
Anthropos
Awangarda / Rewizje
Barwy Rusi
EKONPOLIS Zróżnicowanie Rozwoju Współczesnego Świata
Hermeneia
Basic American Documents
Bezkresy Kultury
Biblioteka Terminusa
Chińskie Drogi
Dziennikarstwo, Media i Komunikacja Społeczna
Dydaktyka Akademicka
Studia nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową
Film i Media Audiowizualne
Figurae
Filozofia - podręczniki
Fontes Iuris Polonici
Gender Studies ISUJ
Jagiellonian Studies in History
Jagiellońskie Studia Socjologiczne
Jagiellońskie Monografie Religioznawcze
Jagiellonian Studies in Cultural Anthropology
Byzantina et Slavica Cracoviensia
Jagiellońskie Studia z Filozofii Rosyjskiej
Język i Metoda
Bungaku
Biblioteka XXII Wieku
Kobiety w Zarządzaniu
Komparatystyka Polska
Krakauer Studien zur germanistischen Literatur- und Kulturwissenschaft
Krakowskie Spotkania Rusycystyczne
Literatura, Język i Kultura Japonii
MOMENTUM
Monografie Wydziału Prawa i Administracji UJ
Nauka, religia, dzieje
Narracje w Edukacji
Nowe Perspektywy. Performatyka
Polszczyzna w Dobie Globalizacji
Poradniki
Prace Amerykanistyczne
Prace Katedry Rosjoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prace KRKN UJ
Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Rosyjska Literatura Emigracyjna
Studia nad Rozwojem
Studia Polsko-Żydowskie
Studia Ruthenica Cracoviensia
Studia z Psychologii Emocji i Motywacji
Studia Turcologica Cracoviensia
Studies in Jewish Civilization in Poland
Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich
Teatr / Konstelacje
Teksty Kultury
TRANSLATIO
Topografie (po)nowoczesności
Varia Culturalia
ZaBaWa
Z dziejów prawa...
Zarządzanie w sektorze publicznym
Żywioły Wyobraźni
Źródła Humanistyki Europejskiej / Iuvenilia Philologorum Cracoviensium
Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia
Contemporary Management and Marketing Dilemmas
Anatomia prawidłowa człowieka
Pediatria
Medycyna - podręczniki akademickie
FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA
PODSTAWY FIZJOLOGII CZŁOWIEKA
Nauki o zdrowiu - zdrowie publiczne
Seria Katedry Psychiatrii UJ CM
Biznes i Zarządzanie
Psychiatria - podręczniki akademickie
Comprehensive Management Issues
Wystawianie Teorii
Humanities in the Modern World
Francuski Łącznik
Zestawy
Multimedia
Praktyka uważności - medytacje kierowane
Język rosyjski w ustnej i pisemnej komunikacji biznesowej - nagrania

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...