EN

Książki

Łączymy tradycyjne, staranne wykonanie prac redakcyjnych nad książką z nowoczesnymi technologiami ułatwiającymi przekaz i dotarcie do szerokiego kręgu czytelników.
Profil Wydawnictwa wykracza poza ramy działalności tradycyjnych oficyn uniwersyteckich. Jesteśmy zainteresowani publikowaniem nie tylko książek akademickich, lecz także popularnonaukowych, specjalistycznych i popularyzatorskich.

Współpracujemy z Autorami z wielu ośrodków naukowych w Polsce i na świecie.

Wydajemy:


• prace naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy,


• czasopisma ze wszystkich dziedzin nauki,


• prace naukowców z macierzystego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także naukowców z różnych ośrodków w Polsce,


• przekłady wybitnych książek naukowych, dydaktycznych i specjalistycznych z najlepszych ośrodków naukowych na świecie,


• publikacje autorów zagranicznych wydawanych w oryginale po raz pierwszy w Polsce.

Nasze książki publikujemy w wersji papierowej i elektronicznej (dostępne online, na różnych platformach i w różnych formatach). 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...