EN

Informacje ogólne

Nowa procedura

Nowa procedura przyjmowania monografii indywidualnych i zbiorowych oraz czasopism w związku z trwającym w Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii

Szanowni Państwo, 

w związku z trwającym stanem epidemii Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego wprowadza nową procedurę przyjmowania książek do produkcji w trybie zdalnym.  
  1. Autorzy/Redaktorzy otrzymują do akceptacji umowę wydawniczą, której podpisany skan przesyłają do Wydawnictwa.  
  2. Po potwierdzeniu finansowania, uzyskaniu recenzji zleconej przez WUJ zgodnie z wytycznymi, weryfikacji maszynopisu i wyjaśnieniu kwestii praw trzecich (materiał ilustracyjny, przedruki etc.) Autorzy/Redaktorzy umawiają się na telekonferencję z przedstawicielem Dyrekcji Wydawnictwa za pośrednictwem programu MS Teams. 
  3. Przed spotkaniem Autorzy/Redaktorzy proszeni są o upewnienie się, że posiadają oprogramowanie oraz sprzęt (wymagany mikrofon) niezbędne do uczestnictwa w spotkaniu.  
  4. Podczas spotkania Autorów/Redaktorów z przedstawicielem Dyrekcji Strony omawiają szczegóły publikacji i wypełniają kartę przyjęcia do produkcji.  
  5. Autorzy/Redaktorzy otrzymują wiadomość mailową z wypełnioną kartą przyjęcia do produkcji. W wiadomości zwrotnej zatwierdzają poczynione ustalenia. 
  6. Po przyjęciu książki do produkcji Autorzy/Redaktorzy zobowiązują się do dostarczyć do Wydawnictwa podpisane oryginały umów oraz złożyć stosowne podpisy pod kartą przyjęcia do produkcji, w terminie ustalonym z WUJ, po ustaniu stanu uniemożliwiającego dokonanie tych czynności. 
Procedura obowiązuje do odwołania. 
 
Etapy kalkulacji i recenzji pozostają bez zmian.

Zasady ogólne

Szanowni Państwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w trosce o jakość, sprawność i terminowość wydawanych publikacji opracowuje w porozumieniu z władzami Uczelni szczegółowe zasady kwalifikowania do wydania publikacji naukowych, planowania edycji oraz przebiegu procesu wydawniczego.  Wierzymy, że obecna, nowa strona internetowa zapewni przystępną formę kontaktu, a elektroniczne formularze ułatwią komunikację i przekazywanie informacji.

Terminy składania materiałów oraz terminy publikacji będą ustalane indywidualnie z Autorami i Redaktorami.

Zapytania o kalkulację prosimy składać poprzez elektroniczny formularz dostępny pod adresem:

http://wuj.pl/dla-autorow/wyslij-prosbe-o-kalkulacje

Uwaga: kalkulacje są przygotowywane w przeciągu 14 dni roboczych od momentu przesłania zapytania.

Ważne!  Są trzy rodzaje kalkulacji:

1. wewnątrzuczelniana,
2. ofertowa (w przypadku zabierania ofert z innych wydawnictw – Zarządzenie nr 33 Rektora UJ z 25.06.2007 roku),
3. zewnętrzna.

W formularzu prosimy podać informację, kto będzie finansował wydanie i czy kalkulacja ma być ofertowa.

Wydawnictwo kieruje pracę zgłoszoną przez Autora (pracownika UJ) do recenzji naukowej do specjalistów z danej dyscypliny naukowej niepozostających w stosunku pracy z UJ oraz posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego. Podejmując decyzję o wyborze recenzenta, Wydawnictwo może skorzystać z listy potencjalnych recenzentów wskazanych przez Autora publikacji we wniosku o wydanie publikacji. Recenzenci nie mogą pozostawać w bezpośrednich relacjach osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacji podległości zawodowej oraz prowadzić bezpośredniej współpracy naukowej z Autorem.

Plan wydawniczy będzie opracowywany sukcesywnie, z uwzględnieniem oczekiwań Autorów.

Proces wydawniczy rozpoczyna się po złożeniu pracy (patrz ZASADY WSPÓŁPRACY AUTORA Z WYDAWNICTWEM) na spotkaniu z przedstawicielem dyrekcji i podpisaniu umowy wydawniczej między Autorem a Wydawnictwem. Od tego dnia liczy się termin podany w kalkulacji.

Osobą odpowiedzialną za kontakt z Autorami jest pani Dorota Kawala

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
tel. 12-663-23-80, 12-663-23-82,
fax: 12-663-23-83
e-mail: dorota.kawala@wuj.pl

Informujemy również, że we wtorki Sekretariat Wydawnictwa funkcjonuje w trybie wewnętrznym – bez przyjmowania stron. Pozostałe dni bez zmian – zapraszamy w godzinach 7:30-15:30.

Dziękujemy za zapoznanie się ze wskazówkami i w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Wydawnictwem

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...