EN

Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

A. Zasady ogólne

1. Wszystkim Użytkownikom będącym konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem umów w których jest brak prawa odstąpienia od umowy a które opisane są w punkcie B.

Poniżej zamieszczamy:
a) treść pouczenia o odstąpieniu od umowy;
b) wzór formularza odstąpieniu od umowy.

B. Brak prawa odstąpienia do umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy

1. PERIODYKI I CZASOPISMA. Informujemy na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o dostarczenie periodyków lub czasopism za wyjątkiem umowy o prenumeratę.

2. E-BOOKI. Informujemy na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, że w przypadku treści cyfrowych (e-booków), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i Użytkownik wyraził zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi prawo do odstąpienia od umowy.

C. Treść pouczenia o odstąpieniu od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Wydawnictwo o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia:
      • pismem wysłanym pocztą razem z książką na adres Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
      • pocztą elektroniczną na adres sprzedaz@wuj.pl.

Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

D. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wydawca przedstawia ,,Wzór formularza odstąpienia od umowy”. Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci od odstąpienia od umowy, Formularz nie jest obowiązkowy


.........................................                               .........................................
Imię i nazwisko                                                     Miejscowość i data

.........................................
Adres

.........................................

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
tel. 12-631-01-97
e-mail: sprzedaz@wuj.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Odbiór zamówionej rzeczy przeze mnie miał miejsce dnia........................................

Numer Konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot...................................................
.......................................................................................................................................................................

................................ podpis

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...