PL
Home page
Books
Psychiatry, psychotherapy
Literature
Non-fiction
Popular Science Books
Autism, Asperger's Syndrome
Humanities
Social sciences
History
Economics and management
Law
Language Learning Books
Foreign language books
Lodz University Press
Medical Science
Life Sciences, Mathematics
Journals
For authors
About us
Scientific Journals
Discounts
Awards
How to order
Cookies Policy
Regulations
Open Access
Principles of open access
Job offers
Site map
Series
Book sets
Multimedia
PODCAST [PL] IV Forum Specjalistów. Teoria poliwagalna w psycho- i fizjoterapii.
PODCAST [PL] Homo sapiens. Trylogia Dzieła literackie. Edycja krytyczna. Tom 3
PODCAST [PL] Rozmowa prof. Gabrieli Matuszek-Stec z prof. Pawlem Dyblem promująca I tom "Dzieł literackich" Stanisława Przybyszewskiego "Proza poetycka. Pentalogia"
PODCAST [PL] Rozmowa o książce "Smoki i gazele 2. Rzecz o współczesnym pejzażu zarządzania międzynarodowego"
PODCAST [PL] Rozmowa o książce "Autyzm. Bliski daleki świat"
PODCAST [PL] III Forum Specjalistów - Lęk, niepokój i zamartwianie się
PODCAST [PL] III Forum Specjalistów - Terapia traumy i stresu pourazowego
PODCAST [PL] III Forum Specjalistów - Różne oblicza depresji
PODCAST [PL] III Forum Specjalistów - dorosłe dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców
PODCAST [PL] Rozmowa o książce "Jedzenie i inne rzeczy. Antropologia zmiany w systemach żywnościowych"
PODCAST [PL] Rozmowa o książce "Odetnij napięcie. Jak pokonać stres dzięki praktykom psychosomatycznym" [cykl Psyche]
PODCAST [PL] Rozmowa o książce "Lęk u dzieci ze spektrum autyzmu. Praktyczne porady dla rodziców" [PODCAST]
PODCAST [PL] Rozmowa o książce "Umysł-mózg-gen" [cykl Psyche]
PODCAST [PL] Rozmowa o książce "Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym. Podręcznik praktyka z ćwiczeniami. Wydanie II" [cykl Psyche]
PODCAST [PL] Rozmowa o książce "Nowoczesne. O syberyjskich miastach okresu radzieckiego"
PODCAST [PL] Rozmowa o książce "Analiza łańcuchowa w terapii dialektyczno behawioralnej (DBT)" [cykl Psyche]
PODCAST [PL] Rozmowa o książce "Krótkowzroczność strategiczna menedżerów"
PODCAST [PL] Rozmowa o książce "Teoria poliwagalna w praktyce" [cykl Psyche]
PODCAST [PL] Rozmowa o książce "Polski japonizm literacki"
Gabriel Borowski opowiada o pracy nad książką "Kolekcjoner porzuconych dusz"
Rozmowa z Pawłem Sepielakiem
Prof. Wojciech Czakon opowiada o książce "Krótkowzroczność strategiczna menedżerów"
Jakub Petri opowiada o swojej książce "Somatyka miejskich dyscyplin performatywnych"
Publishing series
Ze Smakiem
Psychiatria i Psychoterapia
Psyche / Soma
Seria z Żurawiem
#nauka
Mundus
Historiai
Seria z Linią
Portrety/Oblicza
Spektrum
Bona Vita
Studia Levantina et Africana
Kontynenty
Inventio
Literature
Bibliografia dialektologii polskiej
Dzieła literackie. Edycja krytyczna
Pediatria
Młodopolskie Światy | Światy Modernizmu
Wybitni Pisarze Współczesnej Literatury Rosyjskiej
Polska Myśl Pedagogiczna
Psychologia
Ex Oriente
Enchiridion
EIDOS
Cultura
Mysterion
Politika
Media
Action Research w Teorii i Praktyce Akademickiej
Anthropos
Awangarda / Rewizje
Barwy Rusi
Edukacja Medialna
EKONPOLIS Zróżnicowanie Rozwoju Współczesnego Świata
Fibula
Hermeneia
Basic American Documents
The Vastness of Culture
Chińskie Drogi
Dziennikarstwo, Media i Komunikacja Społeczna
Dydaktyka Akademicka
Studia nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową
Film i Media Audiowizualne
Figurae
Gender Studies ISUJ
Terminus: Bibliotheca Classica: Seria 2
Terminus: Bibliotheca Classica: Seria 1
Jagiellonian Studies in History
Jagiellońskie Studia Socjologiczne
Fontes Iuris Polonici
Filozofia - poodręczniki
Biblioteka XXII Wieku
Jagiellońskie Monografie Religioznawcze
Bungaku
Jagiellonian Studies in Cultural Anthropology
Jagiellońskie Studia z Filozofii Rosyjskiej
Język i Metoda
Kobiety w Zarządzaniu. Teoria i Praktyka
Komparatystyka Polska
Krakauer Studien zur germanistischen Literatur- und Kulturwissenschaft
Krakowskie Spotkania Rusycystyczne
Literatura, Język i Kultura Japonii
MOMENTUM
Monografie Wydziału Prawa i Administracji UJ
Francuski Łącznik
Nauka, religia, dzieje
Narracje w Edukacji
Nowe Perspektywy. Performatyka
Polszczyzna w Dobie Globalizacji
Poradniki
Prace Amerykanistyczne
Prace Katedry Rosjoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prace KRKN UJ
Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Rosyjska Literatura Emigracyjna
Studia nad Rozwojem
Studia Polsko-Żydowskie
Studia Ruthenica Cracoviensia
Studia Turcologica Cracoviensia
Studies in Jewish Civilization in Poland
Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich
Teatr / Konstelacje
Teksty Kultury
TRANSLATIO
Topographies of (Post)Modernity
Exhibiting Theory
Varia Culturalia
ZaBaWa
Z dziejów prawa...
Zarządzanie w sektorze publicznym
Żywioły Wyobraźni
Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia
Contemporary Management and Marketing Dilemmas
ANATOMIA PRAWIDŁOWA CZŁOWIEKA
Wybrane zagadnienia z pediatrii
Medycyna - podręczniki akademickie
FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA
PODSTAWY FIZJOLOGII CZŁOWIEKA
Nauki o zdrowiu - zdrowie publiczne
Seria Katedry Psychiatrii UJ CM
Psychiatria - podręczniki akademickie
Biznes i Zarządzanie
Praktyka uważności - medytacje
Język-rosyjski-nagrania
[PL] Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna - instruktażowe materiały wideo
Onomastics in Interaction With Other Branches of Science. Volume 1.
Preface
Introduction
Names in India: History, Colonialism, Renaming, Contemporary Issues
The Crucial and Contested Concept of the Endonym/Exonym Divide
Baltic Germans in the Russian Imperial Navy: Navigators, Explorers, and Contributors to Place Naming
Interconnections Between Toponym Etymology and Historical Dialectology
On the Slavicity of Several Place Names in North-Eastern Bavaria
Neighbours Who Disappeared: Non-Settlement Names With the Element Žid (‘Jew’) in Bohemia
Towards a List of Place Names in Coptic
Norse Women in Uist Place Names: An Onomastic Perspective
Spatial Focus or Onomastic Focus? An Unsolved Problem in Digital Onomastics
The Regional and Municipal Reform in Norway: The Naming Processes
Metonymy in Settlement Names
Reflection of Social and Political Changes in the Linguistic Landscape: Demonstrated by Examples From Banská Bystrica
North and South of the Border: Parallel Place Name Research in Ireland
On the Place Names of the Old Spiš County
Топонимы Гродненщины в лингвокультурологическом аспекте
Cultural Contact: An Anthropological Perspective on Toponyms in Aotearoa New Zealand’s Otago Region
Between Localism and Nationalism: The Romanization of Canton (Guangzhou, China)
Official Toponyms and Their Dialectal Variants: The Influence of the Dialectal Forms of Moroccan Place Names
Flowing With the Flow: Euphony of Hydronyms From Quantitative and Sociological Perspectives
Use of Toponym Ontologies in Web Gazetteer Entitie
Венгерско-славянские языковые контакты в Карпатском бассейне (на основе тoпонимов одной ранней грамоты)
Indo-European Toponymy in Minoan Crete: An Etymological Approach
Toponymy and Geology in the Landscape
Neubewertung von Ortsnamen des Karpatenbeckens im 11. Jahrhundert
Using Google My Maps to Collect Vernacular Toponyms
Cross-Border Onomastic Systems of Western Ukraine and Eastern Poland: Synchronic and Diachronic Aspects
Places in Mind: Investigating the Link Between Language and Spatial Concepts
Farm- und Plantagennamen im kolonialen Usambara
Toponymy and Grammatical Gender: A Description From Portuguese
Multiple Standardization of Czech Toponyms
The Next Stop Is… – Naming of Bus Stops in Two Nordic Capital Regions
The Element sceilg in Irish Place-names – A Borrowing of Latin spelu(n)ca?
The Source Value of Toponyms in History
Onomastics in Interaction With Other Branches of Science. Volume 3.
Introduction
The Use of Terms in the Proceedings of ICOS Congresses
My Name and Myself: Duet or Solo?
Zur Eindeutschung der Aussprache polnischer Namen
Translation and Mistranslation of Proper Names: The Challenge of Proper Names and Common Words in the Translation Process
Defining Artifact Names: Is It Possible?
A Glass of Cognac in Cognac: On the Relationship Between Similar-sounding Proper Names and Common Nouns
Czech Forms of Foreign Proper Names Viewed by the Public
New Onomastic Terms: Textual Criterion of Necessity
Proper Name as a Bilateral Linguistic Sign and the Levels of Properhood
Le nom propre : arme « anti-personnel ». Analyse linguistique d’un cas et d’un examen de conscience
Die italienische Gesellschaft für Literarische Onomastik (O&L). Gründung, Tätigkeit und wissenschaftliche Ergebnisse
Биполярная ономастик а: двойной антропоним в „Дневнике Сатаны ” Леонида Андреева
La « Déclaration d’Arbroath » : aspects historico-culturels et onomastiques, et perspectives didactiques
The Meaning of the Name Dracula (and Dracul) and Its Reconstruction
Literary-Artistic and Folklore Onomastics: Common and Distinctive Features
Etymological Analysis of the Mythonym OPr. Patollo
Воровские псевдонимы как элемент криминального дискурса в трилогии Сергея Пясецкого
In-game Toponyms: Telling the Story and Building the Video Game World
All Animals Are Equal: Rethinking ‘Animalistic’ Names and Yoruba Epistemology in Femi Osofisan’s “Kolera Kolej”
The Function of Proper Nouns in Quantitative Analysis of Dramas: A Case Study of Karel Čapek’s Plays
Énigme de poétonyme (d’après la nouvelle d’A. P. Chekhov « Les Garçons »)
Censorship and Hunger: The Role of Names
Tibetan Elements in Dongba and Daba Spirits’ Names
The Naming of Railway Locomotives in Britain as a Cultural Indicator, 1846–1954
Typological and Pragmatic-functional Aspects of Slovak Logonyms
Synchronic Models and Modelling in Perfume Names
Onomastic vol. 3: A Touch of Chinese Culture in the Czech Public Space: Chinese Restaurant Names in Prague
Motivation Patterns of the Names of Travel Agencies: The Case of German, Polish, and Ukrainian
New Trends in Nordic Socio-onomastics: International Cooperation and Examples of Objectives
Managing Onoma, the Journal of ICOS: A Multidisciplinary Approach

Our website uses the cookies.

Read more...