Informacje ogolne

Zasady ogólne

Szanowni Państwo,

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w trosce o jakość, sprawność i terminowość wydawanych publikacji opracowuje w porozumieniu z władzami Uczelni szczegółowe zasady kwalifikowania do wydania publikacji naukowych, planowania edycji oraz przebiegu procesu wydawniczego.  Wierzymy, że obecna, nowa strona internetowa zapewni przystępną formę kontaktu, a elektroniczne formularze ułatwią komunikację i przekazywanie informacji.

Terminy składania materiałów oraz terminy publikacji będą ustalane indywidualnie z Autorami i Redaktorami.

Zapytania o kalkulację prosimy składać poprzez elektroniczny formularz dostępny pod adresem

http://wuj.pl/dla-autorow/wyslij-prosbe-o-kalkulacje


Ważne!Są trzy rodzaje kalkulacji:

1. wewnątrzuczelniana,
2. ofertowa (w przypadku zabierania ofert z innych wydawnictw – Zarządzenie nr 33 Rektora UJ z 25.06.2007 roku),
3. zewnętrzna.
W formularzu prosimy podać informację, kto będzie finansował wydanie i czy kalkulacja ma być ofertowa.

Jednocześnie przypominamy o uzyskaniu pozytywnej recenzji samodzielnego pracownika naukowego (według wytycznych Wydawnictwa) i pisemnego potwierdzenia finansowania publikacji z podaniem terminu rozliczenia przyznanej dotacji.

Plan wydawniczy będzie opracowywany sukcesywnie, z uwzględnieniem oczekiwań Autorów.

Proces wydawniczy rozpoczyna się po złożeniu pracy (patrz ZASADY WSPÓŁPRACY AUTORA Z WYDAWNICTWEM) na spotkaniu z przedstawicielem dyrekcji i podpisaniu umowy wydawniczej między Autorem a Wydawnictwem. Od tego dnia liczy się termin podany w kalkulacji.

Osobą odpowiedzialną za kontakt z Autorami jest pani Dorota Kawala

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
tel. 12-663-23-80, 12-663-23-82,
fax: 12-663-23-83
e-mail: dorota.kawala@wuj.pl

Informujemy również, że we wtorki Sekretariat Wydawnictwa funkcjonuje w trybie wewnętrznym – bez przyjmowania stron. Pozostałe dni bez zmian – zapraszamy w godzinach 7:30-15:30.

Dziękujemy za zapoznanie się ze wskazówkami i w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Wydawnictwem

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...