EN

Studia nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową

 
Seria prezentuje nowe polskie i zagraniczne badania nad dziedzictwem i pamięcią kulturową oraz współczesne dyskusje dotyczące metod i teorii dotyczących tej problematyki. W jej ramach ukazują się publikacje dotyczące pamięci kulturowej, artefaktów, materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz ich wzajemnych relacji. Autorzy prezentują w nich dziedzictwo i pamięć kulturową w różnych kontekstach, m.in. dziedzictwo mniejszości etnicznych, narodowych i religijnych, dziedzictwo na pograniczach, a także stanowiące o wyjątkowości serii dziedzictwo trudne, niewygodne, dziedzictwo bez dziedziców, dziedzictwo zmarginalizowanych i wykluczonych. Poszukują także procesów związanych z konstruktami dziedzictwa i pamięci kulturowej oraz sposobów ich użytkowania i nadużywania, napięcia między dziedzictwem ideologizowanym a przeżywanym. Interesują ich również zagadnienia związane z negocjowaniem dziedzictwa i pamięci, konstruowaniem wizerunku przeszłości i posługiwaniem się nimi w różnych strategiach i politykach kulturalnych.

Rada programowa serii: Dr hab. Bożena Gierat-Bieroń; Dr hab. Agnieszka Gronek, prof. UJ; Dr hab. Monika Golonka-Czajkowska, prof. UJ; Dr hab. Ewa Kocój, prof. UJ; Dr Krzysztof Kowalski; Dr hab. Grażyna Kubica, prof. UJ; Dr hab. Alicja Kędziora, prof. UJ; Dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ; Dr Joanna Szulborska-Łukaszewicz; Dr Patrycja Trzeszczyńska; Dr Stanisława Trebunia-Staszel; Dr hab. Cezary Woźniak, prof. UJ; Dr hab. Małgorzata Zawiła.
1 produkt Pokaż
z 1 stron
red. Ewa Kocój , Tomasz Kosiek , Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Dziedzictwo kulturowe w regionach europejskich

( Oprawa miękka )

39,90 zł
35,91 zł
z 1 stron

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...