EN

Czasopisma

Czasopisma naukowe w dostępie otwartym oraz płatnym publikowane są na Portalu Czasopism Naukowych www.ejournals.eu. Istniejący od 2014 roku Portal stał się już jednym z najważniejszych w Polsce oraz rozpoznawalnych w świecie miejsc prezentacji i rozpowszechniania wysokojakościowych treści naukowych. Obecnie na Portalu znajduje się ponad 100 czasopism z 25 uczelni i instytucji w całej Polsce.

Każde zamieszczone  czasopismo ma swoją zindywidualizowaną, autonomiczną stronę internetową stanowiącą główne miejsce prezentacji treści naukowych w wersji oryginalnej  i anglojęzycznej. Wszystkie artykuły automatycznie otrzymują numery DOI. 

Czasopismo jest indeksowane w najważniejszych bazach danych odpowiadających jego tematyce i standardowi, m.in. Scopus, Web of Science, EBSCO, CEEOL, DOAJ, Proquest, ERIHPLUS, CEJSH, JSTOR, ATLA i inne.  Zapewniamy również pomoc i wsparcie  w procesie spełniania kryteriów i  aplikacji do najważniejszych międzynarodowych baz naukowych, takich jak Web of Science,  Scopus, Erih Plus.

Wszystkie artykuły naukowe są sprawnie wyszukiwane i pozycjonowane przez wyszukiwarkę Google. Treści czasopism są indeksowane w Google Scholar.

Współpraca przy wydawaniu czasopism - kontakt:
e-mail: ejournals(at)wuj.pl
tel. (12) 663-23-97

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...