EN

Zasady otwartego dostępu

Zasady otwartego dostępu

Czytelnicy mogą korzystać z udostępnionych e-booków w otwartym dostępie (Open Access):

1) w ramach ustawowego zakresu dozwolonego użytku utworów chronionych (zgodnie z art. 23–35 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz ze zm.) lub
2) zgodnie z nadaną przez Wydawcę licencją.


E-booki w otwartym dostępie to e-booki, które są udostępnione za darmo w naszym portalu w formacie opisanym na stronie publikacji jako „Otwarty dostęp”. 
Informacje o licencji nadanej publikacji w wypadku e-booków w otwartym dostępie są wskazane na stronie www tej publikacji.


Dozwolony użytek utworów chronionych

Korzystanie z utworu w ramach dozwolonego użytku wymaga poszanowania praw autorskich oraz wskazania imienia i nazwiska twórców oraz źródła pochodzenia utworu. Dozwolony użytek obejmuje m.in. prawo cytatu, dozwolony użytek osobisty czy w celach naukowych, w tym:

1) nieodpłatne korzystanie z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego, tj. korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego;

2) korzystanie w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia działalności naukowej z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotnianie w tym celu rozpowszechnionych drobnych utworów lub fragmentów większych utworów, co oznacza, że nie obejmuje to większych części lub całości utworu.
 

Wszystkie publikacje elektroniczne dostępne na stronie objęte są prawem autorskim, więc Czytelnicy nie mają prawa do rozpowszechniania (np. umieszczania w internecie) zakupionych plików e-booków, e-booków w otwartym dostępie udostępnionych bez licencji (z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 3) oraz e-booków w otwartym dostępie udostępnionych na licencji niedopuszczającej rozpowszechniania.
E-booki te mogą być jednak przechowywane na twardym dysku własnego komputera lub innych nośnikach elektronicznych.
E-booki (zarówno te zakupione, jak i w otwartym dostępie bez licencji) mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów dozwolonego użytku osobistego, a egzemplarze mogą być drukowane wyłącznie na własne potrzeby.

E-booki dostępne w ramach otwartego dostępu mogą być objęte odmiennymi zasadami ochrony praw autorskich wyłącznie w sytuacji, gdy wykorzystuje się konkretne licencje, takie jak otwarte licencje Creative Commons. Informacja o nadanej licencji danej publikacji jest wskazana w opisie konkretnego e-booka w portalu. 

Więcej na temat dozwolonego użytku: Legalna Kultura, Dozwolony użytek, https://www.legalnakultura.pl/pl/strefa-edukacji/strefa-dla-uczniow/warto-wiedziec/dozwolony-uzytek (dostęp: 20.05.2022). 

  
Stosujemy następujące formy udostępniania w otwartym dostępie:

A. Bez licencji – Otwarty dostęp do publikacji na zasadzie dozwolonego użytku utworów chronionych lub innych wyjątków zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz ze zm. Publikacje te są oznaczone informacją „Otwarty dostęp na zasadzie dozwolonego użytku utworów chronionych”. 


Udzielona licencja Creative Commons: 


B. CC BY Uznanie autorstwa (Otwarty dostęp do publikacji na licencji CC BY).  


Można korzystać z utworu, adaptować, kopiować, udostępniać i drukować go, jednak musisz pamiętać o warunku uznania autorstwa, tj. wskazania autora(-ów) oryginału, podania licencji, określenia dokonanych zmian.  

Podsumowanie licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl 
Treść licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl 
 

C. CC BY-SA Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach (Otwarty dostęp do publikacji na licencji CC BY-SA).  

Można korzystać z utworu, adaptować, kopiować, udostępniać i drukować go, jednak musisz pamiętać o warunkach: 1) uznania autorstwa, tj. wskazania autora(-ów) oryginału, podania licencji, określenia dokonanych zmian; 2) w przypadku zmiany/adaptacji/remiksu trzeba udostępnić swoje dzieło na takiej samej licencji co oryginał. 

Podsumowanie licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl 
Treść licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl 

 

D. CC BY-NC Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne (Otwarty dostęp do publikacji na licencji CC BY-NC). 

Można korzystać z utworu, adaptować, kopiować, udostępniać i drukować go, jednak musisz pamiętać o warunkach: 1) uznania autorstwa, tj. wskazania autora(-ów) oryginału, podania licencji, określenia dokonanych zmian; 2) nie można korzystać z utworu oryginalnego w celach komercyjnych. 

Podsumowanie licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl 
Treść licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl 

 

E. CC BY-NC-SA Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach (Otwarty dostęp do publikacji na licencji CC BY-NC-SA). 

Można korzystać z utworu, adaptować, kopiować, udostępniać i drukować go, jednak musisz pamiętać o warunkach: 1) uznania autorstwa, tj. wskazania autora(-ów) oryginału, podania licencji, określenia dokonanych zmian; 2) nie można korzystać z utworu oryginalnego w celach komercyjnych; 3) w przypadku zmiany/adaptacji/remiksu  trzeba udostępnić swoje dzieło na takiej samej licencji co oryginał. 

Podsumowanie licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl 
Treść licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl  

 

F. CC BY-ND Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych (Otwarty dostęp do publikacji na licencji CC BY-ND). 

Można korzystać z utworu, adaptować, kopiować, udostępniać i drukować go, jednak musisz pamiętać o warunkach: 1) uznania autorstwa, tj. wskazania autora(-ów) oryginału, podania licencji, określenia dokonanych zmian; 2) w przypadku zmiany/adaptacji/remiksu oryginału nie można rozpowszechniać swojego dzieła. 

Podsumowanie licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl 
Treść licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl 


G. CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (Otwarty dostęp do publikacji na licencji CC BY-NC-ND). 

Można korzystać z utworu, adaptować, kopiować, udostępniać i drukować go, jednak musisz pamiętać o warunkach: 1) uznania autorstwa, tj. wskazania autora(-ów) oryginału, podania licencji, określenia dokonanych zmian; 2) nie można korzystać z utworu oryginalnego w celach komercyjnych; 3) w przypadku zmiany/adaptacji/remiksu oryginału nie można rozpowszechniać swojego dzieła. 

Podsumowanie licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl 
Treść licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...