EN

Polityka ochrony danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
- rejestracja Konta Klienta w portalu www.wuj.pl, obsługa Konta Klienta w portalu www.wuj.pl, realizacja zamówień w portalu www.wuj.pl

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

2.       Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu założenia Konta Klienta i jego obsługi oraz w celu realizacji zamówienia w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

4.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości założenia Konta Klienta oraz/lub realizacji zamówienia.

5.      Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu zakończenia procesu sprzedaży i/lub decyzji o usunięciu konta.

6.      Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

7.      Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: kontakt@wuj.pl, lub stawiając się osobiście w siedzibie Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego - ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków (pok. 5).Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie kasacja Konta Klienta.

8.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

9.      Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów.

 
Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adresy, adres e-mail, numer telefonu w celu realizacji zamówienia oraz/lub założenia Konta Klienta i jego obsługi w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.
 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – zapis na Newsletter Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

2.       Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie adres e-mail w celu otrzymywania Newslettera od Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

4.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezapisanie do listy subskrybentów Newslettera Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

5.      Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu odwołania zgody na ich przetwrzanie

6.      Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

7.      Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: kontakt@wuj.pl, lub stawiając się osobiście w siedzibie Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego - ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków (pok. 5).Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie kasacja Konta Klienta.

8.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

9.      Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów.


Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adres e-mail w celu otrzymywania Newslettera od Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

 
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – formularze kontaktowe  Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

2.       Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie :imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i wszelkie inne dane zamieszczone w Formularzu oraz załączone w przesłanych załącznikach przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane w Formularzu zapytanie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie  z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

4.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak przesłania wiadomości do Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzez formularze kontaktowe.

5.      Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane w Formularzu zapytanie i/lub zakończenia procesu rekrutacji (w przypadku Formularza na stronie http://dev.wuj.pl/praca-u-nas ) i/lub zakończenia procesu analizy kalkulacji wydawniczej (w przypadku Formularza na stronie http://dev.wuj.pl/dla-autorow/napisz-do-nas) i/lub wycofania zgody na ich przetwarzanie.

6.      Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

7.      Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: kontakt@wuj.pl, lub stawiając się osobiście w siedzibie Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego - ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków (pok. 5).Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie kasacja Konta Klienta.

8.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

9.      Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów.
 

Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie :imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i wszelkie inne dane zamieszczone w Formularzu oraz załączone w przesłanych załącznikach przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane w Formularzu zapytanie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.
 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...