PL
Home page
Books
Literature
Non-fiction
Popular Science Books
Psychiatry, psychotherapy
Autism, Asperger's Syndrome
Humanities
Social sciences
History
Economics and management
Law
Language Learning Books
Foreign language books
Medical Science
Life Sciences, Mathematics
Książki sprzedawane na rozdziały
Journals
Publication subsidy
For authors
About us
Scientific Journals
Discounts
Awards
How to order
Cookies Policy
Regulations
Sitemap
Publishing series
Bibliografia dialektologii polskiej
Portrety/Oblicza
Seria z Żurawiem
Mundus
#nauka
Seria z Linią
Bona Vita
Spektrum
Psyche / Soma
Psychiatria i Psychoterapia
Literature
Pediatria
Młodopolskie Światy | Światy Modernizmu
Wybitni Pisarze Współczesnej Literatury Rosyjskiej
Polska Myśl Pedagogiczna
Historiai
Psychologia
Ex Oriente
Enchiridion
EIDOS
Cultura
Mysterion
Politika
Media
Fibula
Edukacja Medialna
Action Research w Teorii i Praktyce Akademickiej
Anthropos
Awangarda / Rewizje
Barwy Rusi
EKONPOLIS Zróżnicowanie Rozwoju Współczesnego Świata
Hermeneia
Basic American Documents
The Vastness of Culture
Biblioteka Terminusa
Chińskie Drogi
Dziennikarstwo, Media i Komunikacja Społeczna
Dydaktyka Akademicka
Studia nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową
Film i Media Audiowizualne
Figurae
Filozofia - poodręczniki
Fontes Iuris Polonici
Gender Studies ISUJ
Jagiellonian Studies in History
Jagiellońskie Studia Socjologiczne
Jagiellońskie Monografie Religioznawcze
Jagiellonian Studies in Cultural Anthropology
Byzantina et Slavica Cracoviensia
Jagiellońskie Studia z Filozofii Rosyjskiej
Język i Metoda
Bungaku
Biblioteka XXII Wieku
Kobiety w Zarządzaniu. Teoria i Praktyka
Komparatystyka Polska
Krakauer Studien zur germanistischen Literatur- und Kulturwissenschaft
Krakowskie Spotkania Rusycystyczne
Literatura, Język i Kultura Japonii
MOMENTUM
Monografie Wydziału Prawa i Administracji UJ
Nauka, religia, dzieje
Narracje w Edukacji
Nowe Perspektywy. Performatyka
Polszczyzna w Dobie Globalizacji
Poradniki
Prace Amerykanistyczne
Prace Katedry Rosjoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prace KRKN UJ
Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Rosyjska Literatura Emigracyjna
Studia nad Rozwojem
Studia Polsko-Żydowskie
Studia Ruthenica Cracoviensia
Studia z Psychologii Emocji i Motywacji
Studia Turcologica Cracoviensia
Studies in Jewish Civilization in Poland
Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich
Teatr / Konstelacje
Teksty Kultury
TRANSLATIO
Topographies of (Post)Modernity
Varia Culturalia
ZaBaWa
Z dziejów prawa...
Zarządzanie w sektorze publicznym
Żywioły Wyobraźni
Źródła Humanistyki Europejskiej / Iuvenilia Philologorum Cracoviensium
Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia
Contemporary Management and Marketing Dilemmas
ANATOMIA PRAWIDŁOWA CZŁOWIEKA
Pediatria
Medycyna - podręczniki akademickie
FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA
PODSTAWY FIZJOLOGII CZŁOWIEKA
Nauki o zdrowiu - zdrowie publiczne
Seria Katedry Psychiatrii UJ CM
Biznes i Zarządzanie
Psychiatria - podręczniki akademickie
Comprehensive Management Issues
Wystawianie Teorii
Humanities in the Modern World
Francuski Łącznik
Praktyka uważności - medytacje
Język-rosyjski-nagrania

Our website uses the cookies.

Read more...