PL

Multimedia

PODCAST [PL] Rozmowa o książce "Polski japonizm literacki"Od II połowy XIX wieku obserwujemy niesłabnące zainteresowanie kulturą, sztuką, literaturą i filozofią Japonii. W modernizmie japonizm porównywany był do renesansowego zainteresowania antykiem, a jego ślady dostrzegalne były w malarstwie, wzornictwie, teatrze i literaturze, a nawet w życiu codziennym. Katarzyna Deja w swojej książce przygląda się literaturze początku XX wieku i bada ścieżki, którymi podążał polski japonizm. Wraz z autorką i jej gościnią prof. Beatą Śniecikowską porozmawiamy o fenomenie polskiego japonizmu, a także jego znaczeniu dla współczesnej kultury. Rozmowę poprowadzi pani Joanna Wojtasiewicz z Biblioteki Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. 

Katarzyna Deja – doktor literaturoznawstwa, absolwentka polonistyki ze specjalnością antropologiczno-kulturową na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej zainteresowania badawcze obejmują literaturę polskiego i europejskiego modernizmu, polski japonizm i orientalizm, a także transkulturowość, nową komparatystykę oraz literaturę światową. 

dr hab. prof. IBL PAN Beata Śniecikowska (Instytut Badań Literackich PAN)- polonistka i historyczka sztuki, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN. Bada nowoczesną literaturę i sztuki wizualne, zatrzymując się przede wszystkim na grząskich terenach pogranicznych (audialność i wizualność literatury). Tropi także związki kultury europejskiej z Dalekim Wschodem. Autorka monografii „Słowo – obraz – dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918–1939” (Kraków 2005) oraz „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu (Wrocław 2008). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wiceprezes Fundacji „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”.

Rozmowa odbyła się 20.04.2021 r. i była transmitowana na profilu Facebook oraz kanale Youtube Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Link do transmisji na profilu Facebook: https://fb.me/e/UlxmybaN (video)
Link do rozmowy na Youtube: https://youtu.be/_shMyHZ0L8Q (video)

POBUDZAMY DO MYŚLENIA to podcast Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znajdziesz z w nim inspirujące rozmowy, dyskusje i prezentacje prowadzone przez uznanych specjalistów z różnych obszarów wiedzy. Zajrzyj na nasz Spotify: https://open.spotify.com/show/0p1m1QAPQ57rY4gV3CFQQ0.

Book "Polski japonizm literacki"

Book "Polski japonizm literacki"

Our website uses the cookies.

Read more...