Zobacz więcej

O Norwidzie komparatystycznie

Pod redakcją: Magdalena Siwiec

Liczba stron: 480Format: B5Data wydania: 22.02.2019

Opis książki

Celem książki O Norwidzie kpmparatystycznie. jest ukazanie twórczości, zarówno literackiej, jak i plastycznej, polskiego poety - uznawanego za „zjawisko osobne" w naszej kulturze — w ujęciu komparatystycznym. Taka perspektywa ma z jednej strony wyeksponować niepowtarzalność, swoistość jego dzieła, z drugiej zaś — jego przynależność do ówczesnych światowych tendencji ideowych i estetycznych. Badacze, norwidolodzy i komparatyści, analizując wypowiedzi pisarza, wskazują możliwe nawiązania Norwida do tych tendencji, a także sposób, w jaki podejmuje on twórczy dialog z tradycją, wypracowując własny model kultury.
Język publikacjiPolski / Polish
Pod redakcjąMagdalena Siwiec
ISBN: 978-83-233-4523-7

POLECANE KSIĄŻKI

NOWOŚCI

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...