EN
Spis treści, fragmenty, recenzje

Metodologia badań w sektorze kultury i mediów

Redakcja: Ewa Kocój, Marcin Laberschek, Katarzyna Kopeć, Katarzyna Plebańczyk

Liczba stron: 196 Format: 15,8x23,5 cm Rok wydania: 2022 Data premiery: 19.01.2023 Data wydania e-booka: 30.11.2022

Opis książki

Książka, którą trzymają Państwo w ręku, to zbiór tekstów metodologicznych autorstwa polskich naukowców reprezentujących dziedziny zarządzania w kulturze i zarządzania mediami. To pierwsza w Polsce próba zgromadzenia w jednym tomie doświadczeń autorów zajmujących się tą tematyką. Monografia jest poświęcona metodyce badań dotyczących funkcjonowania rynków kultury i medialnych, podmiotów je tworzących, w tym organizacji i publiczności, relacji pomiędzy nimi oraz wielu innych zagadnień z tego zakresu. Przedstawiono w niej różnego rodzaju podejścia badawcze – zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Omówiono rozmaite metody i techniki badań, a także zaprezentowano sposoby ich aplikacji w praktyce. Metodologia badań w sektorze kultury i mediów to publikacja dla badaczy oraz praktyków zarządzania – z pewnością będzie dla nich źródłem użytecznej wiedzy.

Metodologia badań w sektorze kultury i mediów stanowi ciekawą próbę przybliżenia Czytelnikom różnych metod wykorzystywanych w badaniach branż kultury i mediów. W książce słusznie zastosowano podejście multidyscyplinarne – zamieszczono w niej rozdziały zarówno osadzone w humanistyce, jak i wykorzystujące dorobek nauk ekonomicznych, w tym narzędzia matematyczne. Słuszność owego podejścia wynika z tego, że tak złożone i specyficzne sektory, jakimi są media i kultura, można i należy badać przy wykorzystaniu różnych metod i podejść. Nic dziwnego więc, że w książce znajdziemy opisy metod jakościowych i ilościowych. Nie traktowałbym jednak tej pozycji jako podręcznika lub przeglądu różnych metod, lecz raczej jak wieloautorską monografię naukową. Wynika to z podejścia autorów poszczególnych rozdziałów, ponieważ niemal każdy z nich skupił się na zilustrowaniu opisywanych metod przykładami ze swoich własnych badań. Stanowi to o sile niniejszej publikacji.
Z recenzji dra hab. Patryka Gałuszki, prof. UŁ

O redaktorkach i redaktorach

Ewa Kocój – dr hab., prof. UJ, etnografka, antropolożka kulturowa, profesor nadzwyczajna w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się zagadnieniami trudnego dziedzictwa i pamięci kulturowej oraz problematyką mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w różnych regionów karpackich i bałkańskich. Stypendystka Fundacji im. Lanckorońskich, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej w Rumunii i CEEPUS. Laureatka Nagrody im. A. Rojszczaka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, nagrody Narodowego Centrum Kultury za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze w latach 2004–2005 w Polsce. Autorka kilku książek oraz licznych artykułów naukowych wydanych w Polsce i za granicą. Członkini Komisji Bałkanistyki PAN o/Poznań, Komisji Etnograficznej PAU o/Kraków, Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Współpracuje ze społecznościami lokalnymi w Polsce, realizując projekty badawcze dotyczące dziedzictwa i pamięci miejsca.

Marcin Laberschek – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Pracownik Zakładu Badań Filozoficznych nad Kulturą w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor monografii Symboliczne stanowienie władzy w organizacjach (2018). Zastępca redaktor naczelnej czasopisma naukowego „Zarządzanie w Kulturze”. Opiekun studenckiego koła naukowego „Konfraternia Eksploratorów Kultury”. Jego zainteresowania koncentrują się na: symbolicznych i kulturowych wymiarach zarządzania, metodologii badań w zarządzaniu humanistycznym, dziedzictwie kulturowym przedsiębiorstw, sztuce przemysłowej i poprzemysłowej, pomnikach i ich znaczeniu społecznym, postmarketingu i zarządzaniu na ponowoczesnym rynku.

Katarzyna Kopeć – doktor nauk o zarządzaniu, absolwentka zarządzania kulturą (Hochschule Zittau/Gőrlitz, Uniwersytet Jagielloński). Obecnie adiunkt w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badawczo zajmuje się m.in. polityką kulturalną, szczególnie społeczno-kulturowymi kontekstami finansowania kultury (monografie Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu; Rola publicznego finansowania w kształtowaniu rynku książki w Polsce) oraz społeczno-ekonomicznym wpływem dziedzictwa kulturowego.

Katarzyna Plebańczyk – doktor nauk o zarządzaniu, związana z Instytutem Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe skupiają się z jednej strony wokół polityki publicznej, zarządzania publicznego w kontekście kultury czy sektora kreatywnego, z drugiej wokół różnorodnych aspektów zarządzania w publicznych i niepublicznych organizacjach kultury, np. rozwoju organizacji kulturalnych, audience development, relacji podaży i popytu, zarządzania zasobami ludzkimi (w tym zarządzania twórczością, talentami); z jeszcze innej zaś wokół człowieka w zarządzaniu – menedżerów kultury, menedżerów artystycznych czy artystów.
Język publikacji polski
Wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-233-5201-3
e-ISBN (pdf): 978-83-233-7404-6

POLECANE KSIĄŻKI

Makoto Shinkai, Naruki Nagakawa

Ona i jej kot

(Oprawa miękka ze skrzydełkami)

33,99 zł
30,59 zł
Marc Hartzman

Wielka księga Marsa

(Oprawa twarda)

68,00 zł
61,20 zł
red. Łukasz Tischner, Agnieszka Bielak

Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej. Tom 2

(Oprawa miękka)

46,20 zł
41,58 zł
Eliane Brum

Kolekcjoner porzuconych dusz

(Oprawa miękka ze skrzydełkami)

39,90 zł
35,91 zł

NOWOŚCI

Julia Bueno

O poronieniu, żałobie i ukojeniu

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

54,00 zł
40,50 zł
red. Jakub Bohuszewicz , Dariusz Brzostek

Religia, historia i przyszłość w kulturze afrokaraibskiej

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

40,95 zł
36,86 zł
44,10 zł
39,69 zł
Niedostępny
Molly Millwood

Macierzyństwo bywa trudne

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

54,99 zł
41,24 zł
Mikael Niemi

Ugotować niedźwiedzia

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

49,90 zł
44,91 zł
Katarzyna Fazan

Pasaże scenografii

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

44,10 zł
39,69 zł
Kazimierz Z. Sowa

Pisma wybrane

( Oprawa miękka )

51,45 zł
46,31 zł
Ewa Data-Bukowska , Piotr de Bończa Bukowski

Gombrowicz Andersa Bodegårda

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

46,20 zł
41,58 zł
Rafał Lisiakiewicz

Asymetryczna współzależność

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

57,75 zł
51,98 zł
red. Agnieszka Biedrzycka , Paweł Bukowiec , Iwona Węgrzyn

Pogranicze, czyli polskość

( Oprawa twarda )

63,00 zł
56,70 zł
red. Ewa Kocój , Marcin Laberschek , Katarzyna Kopeć , Katarzyna Plebańczyk

Metodologia badań w sektorze kultury i mediów

( Oprawa miękka )

44,10 zł
39,69 zł
Maksymilian Galon , Katarzyna Plebańczyk , Dominik Sieklucki , Marek Świstak

Minimalizm formalny

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

39,90 zł
35,91 zł
Małgorzata Radkiewicz

Refleksje zza kamery

( Oprawa miękka )

42,00 zł
37,80 zł
Barbara Żebrowska-Mazur

Słowny ludowy folklor dziecięcy. Część 2

( Oprawa miękka )

39,90 zł
35,91 zł
Iwona Boruszkowska , Michalina Kmiecik

Style zachowań awangardowych

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

44,10 zł
39,69 zł
Niedostępny
red. Iwona Król

Contemporary Arab World

( Oprawa miękka )

42,00 zł
37,80 zł

Pieśni mniszek

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

39,90 zł
35,91 zł
red. Tomasz Bilczewski , Dorota Kołodziejczyk

Nieskończona genesis literatury światowej

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

51,45 zł
46,31 zł
Alicja Kędziora

Postanowiłam się nie zestarzeć!

( Oprawa miękka )

44,10 zł
39,69 zł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...