EN
Spis treści, fragmenty, recenzje

Metodologia badań w sektorze kultury i mediów

Redakcja: Ewa Kocój, Marcin Laberschek, Katarzyna Kopeć, Katarzyna Plebańczyk

Liczba stron: 196 Format: 15,8x23,5 cm Rok wydania: 2022 Data premiery: 19.01.2023 Data wydania e-booka: 30.11.2022

Opis książki

Książka, którą trzymają Państwo w ręku, to zbiór tekstów metodologicznych autorstwa polskich naukowców reprezentujących dziedziny zarządzania w kulturze i zarządzania mediami. To pierwsza w Polsce próba zgromadzenia w jednym tomie doświadczeń autorów zajmujących się tą tematyką. Monografia jest poświęcona metodyce badań dotyczących funkcjonowania rynków kultury i medialnych, podmiotów je tworzących, w tym organizacji i publiczności, relacji pomiędzy nimi oraz wielu innych zagadnień z tego zakresu. Przedstawiono w niej różnego rodzaju podejścia badawcze – zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Omówiono rozmaite metody i techniki badań, a także zaprezentowano sposoby ich aplikacji w praktyce. Metodologia badań w sektorze kultury i mediów to publikacja dla badaczy oraz praktyków zarządzania – z pewnością będzie dla nich źródłem użytecznej wiedzy.

Metodologia badań w sektorze kultury i mediów stanowi ciekawą próbę przybliżenia Czytelnikom różnych metod wykorzystywanych w badaniach branż kultury i mediów. W książce słusznie zastosowano podejście multidyscyplinarne – zamieszczono w niej rozdziały zarówno osadzone w humanistyce, jak i wykorzystujące dorobek nauk ekonomicznych, w tym narzędzia matematyczne. Słuszność owego podejścia wynika z tego, że tak złożone i specyficzne sektory, jakimi są media i kultura, można i należy badać przy wykorzystaniu różnych metod i podejść. Nic dziwnego więc, że w książce znajdziemy opisy metod jakościowych i ilościowych. Nie traktowałbym jednak tej pozycji jako podręcznika lub przeglądu różnych metod, lecz raczej jak wieloautorską monografię naukową. Wynika to z podejścia autorów poszczególnych rozdziałów, ponieważ niemal każdy z nich skupił się na zilustrowaniu opisywanych metod przykładami ze swoich własnych badań. Stanowi to o sile niniejszej publikacji.
Z recenzji dra hab. Patryka Gałuszki, prof. UŁ

O redaktorkach i redaktorach

Ewa Kocój – dr hab., prof. UJ, etnografka, antropolożka kulturowa, profesor nadzwyczajna w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się zagadnieniami trudnego dziedzictwa i pamięci kulturowej oraz problematyką mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w różnych regionów karpackich i bałkańskich. Stypendystka Fundacji im. Lanckorońskich, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej w Rumunii i CEEPUS. Laureatka Nagrody im. A. Rojszczaka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, nagrody Narodowego Centrum Kultury za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze w latach 2004–2005 w Polsce. Autorka kilku książek oraz licznych artykułów naukowych wydanych w Polsce i za granicą. Członkini Komisji Bałkanistyki PAN o/Poznań, Komisji Etnograficznej PAU o/Kraków, Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Współpracuje ze społecznościami lokalnymi w Polsce, realizując projekty badawcze dotyczące dziedzictwa i pamięci miejsca.

Marcin Laberschek – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Pracownik Zakładu Badań Filozoficznych nad Kulturą w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor monografii Symboliczne stanowienie władzy w organizacjach (2018). Zastępca redaktor naczelnej czasopisma naukowego „Zarządzanie w Kulturze”. Opiekun studenckiego koła naukowego „Konfraternia Eksploratorów Kultury”. Jego zainteresowania koncentrują się na: symbolicznych i kulturowych wymiarach zarządzania, metodologii badań w zarządzaniu humanistycznym, dziedzictwie kulturowym przedsiębiorstw, sztuce przemysłowej i poprzemysłowej, pomnikach i ich znaczeniu społecznym, postmarketingu i zarządzaniu na ponowoczesnym rynku.

Katarzyna Kopeć – doktor nauk o zarządzaniu, absolwentka zarządzania kulturą (Hochschule Zittau/Gőrlitz, Uniwersytet Jagielloński). Obecnie adiunkt w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badawczo zajmuje się m.in. polityką kulturalną, szczególnie społeczno-kulturowymi kontekstami finansowania kultury (monografie Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu; Rola publicznego finansowania w kształtowaniu rynku książki w Polsce) oraz społeczno-ekonomicznym wpływem dziedzictwa kulturowego.

Katarzyna Plebańczyk – doktor nauk o zarządzaniu, związana z Instytutem Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe skupiają się z jednej strony wokół polityki publicznej, zarządzania publicznego w kontekście kultury czy sektora kreatywnego, z drugiej wokół różnorodnych aspektów zarządzania w publicznych i niepublicznych organizacjach kultury, np. rozwoju organizacji kulturalnych, audience development, relacji podaży i popytu, zarządzania zasobami ludzkimi (w tym zarządzania twórczością, talentami); z jeszcze innej zaś wokół człowieka w zarządzaniu – menedżerów kultury, menedżerów artystycznych czy artystów.
Język publikacji polski
Wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-233-5201-3
e-ISBN (pdf): 978-83-233-7404-6

Otwarty Dostęp

Wszystkie prawa zastrzeżone. Otwarty dostęp dozwolony w ramach ustawowego zakresu dozwolonego użytku utworów chronionych.

POLECANE KSIĄŻKI

Nicola Temple

Najlepiej spożyć przed…

(Oprawa miękka ze skrzydełkami)

45,00 zł
36,00 zł
Helen Scales

Ryby mają głos

(Oprawa miękka ze skrzydełkami)

54,00 zł
43,20 zł
Marcus Rosenlund

Gdy pogoda zmienia bieg historii

(Oprawa miękka ze skrzydełkami)

49,99 zł
39,99 zł
Deb Dana

Teoria poliwagalna w praktyce

(Oprawa miękka ze skrzydełkami)

56,70 zł
45,36 zł

NOWOŚCI

Okładka książki Ucieczka Anny
Mattia Corrente

Ucieczka Anny

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

46,00 zł
36,80 zł
Okładka książki Dehumanizujące aspekty zautomatyzowanych procesów magazynowania
49,35 zł
39,48 zł
John M. Gottman , Nan Silver

Siedem zasad udanego małżeństwa

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

46,00 zł
36,80 zł
okładka Selected Aspects of Disability from a University Perspective
red. Beata Tobiasz-Adamczyk

Selected Aspects of Disability from a University Perspective

( Otwarty dostęp )

0,00 zł
Okładka książki Niechciane myśli i silne emocje
Jon Hershfield , Blaise Aguirre

Niechciane myśli i silne emocje

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

50,00 zł
40,00 zł
Okładka książki Zdolność administracyjna państwa członkowskiego i kandydata do Unii Europejskiej
red. Dmytro Dzvinchuk , Alina Khaletska , Vitalij Kovalchuk , Marek Mączyński , Ewa Skorczyńska

Zdolność administracyjna państwa członkowskiego i kandydata do Unii Europejskiej

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

51,45 zł
41,16 zł
Okładka książki Wsparcie dla wspierających
Babette Rothschild

Wsparcie dla wspierających

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

64,99 zł
51,99 zł
Okładka książki Starość jak ją widzi psychologia
red. Maria Kielar-Turska

Starość jak ją widzi psychologia

( Oprawa miękka )

46,20 zł
36,96 zł
okładka książki Szkoła wartości
Małgorzata Bogunia-Borowska , Joanna Rzońca

Szkoła wartości

( Oprawa miękka )

46,20 zł
36,96 zł
Okładka książki Szmuel Josef Agnon. Historia życia
Dan Laor

Szmuel Josef Agnon. Historia życia

( Oprawa miękka )

54,00 zł
43,20 zł
okładka książki Sto kwiatów
Genki Kawamura

Sto kwiatów

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

50,99 zł
40,79 zł
Okładka książki Przenośna magia
Emma Smith

Przenośna magia

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

61,00 zł
48,80 zł
Okładka książki Ryōhen: Zapiski o hossō w dwóch częściach
Piotr Pieścik

Ryōhen: Zapiski o hossō w dwóch częściach

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

47,25 zł
37,80 zł
okładka książki Niezwykłe zmysły
Ed Yong

Niezwykłe zmysły

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

100,00 zł
80,00 zł
okładka książki Kornik
Layla Martínez

Kornik

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

33,99 zł
27,19 zł
okładka książki Od kodeksu do cybertekstu prawa
red. Wojciech Cyrul

Od kodeksu do cybertekstu prawa

( Oprawa miękka )

46,20 zł
36,96 zł
Okładka książki Laboratorium powieści
Cezary Zalewski

Laboratorium powieści

( Oprawa miękka )

44,10 zł
35,28 zł
Okładka książki Radykalnie otwarta terapia dialektyczno-behawioralna
Thomas R. Lynch

Radykalnie otwarta terapia dialektyczno-behawioralna-trening

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

105,00 zł
84,00 zł
okładka książki Atlas sztucznej inteligencji
Kate Crawford

Atlas sztucznej inteligencji

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

58,99 zł
47,19 zł
Okładka książki Gatunki cyfrowe 2
Piotr Marecki

Gatunki cyfrowe 2

( Oprawa zintegrowana )

49,35 zł
39,48 zł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...