Twórcze zmaganie się ze stresem szansą na zdrowie. Wydanie II rozszerzone

Funkcjonalny Model Zdrowia osób po transplantacji szpiku kostnego

Liczba stron: 346Format: B5Data wydania: 31.10.2016

Opis książki

„Praca ma w dużej mierze charakter monografii empirycznej podejmującej problem wyznaczników zdrowia u pacjentów poddanych przeszczepowi szpiku kostnego. Kwestia ta nie miała do tej pory szerszego opracowania w polskiej psychologii zdrowia”.
Z recenzji prof. dra hab. Władysława Łosiaka

„Książka Heleny Wrony-Polańskiej jest interesującym wkładem w dorobek polskiej psychologii zdrowia. Przedstawiony w niej autorski model psychologicznych, behawioralnych i społecznych uwarunkowań służących zachowaniu kondycji zdrowotnej oraz zastosowanie tej koncepcji do opisu i wyjaśnienia wpływu tych czynników na rezultat terapii chorób białaczkowych są teoretycznie i doświadczalnie uzasadnione, a także przydatne zarówno w profilaktyce, jak i w pracy z pacjentami. W nauce polskiej, w zakresie badań osób chorych na białaczki i po przeszczepie szpiku kostnego, jest to praca pionierska”.
Z recenzji prof. dra hab. med. Aleksandra B. Skotnickiego

Helena Wrona-Polańska, absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierownik Katedry Psychologii Zdrowia UP, specjalista psycholog kliniczny i certyfikowany psychoterapeuta. W latach 1974−1989 asystent i starszy asystent Kliniki Hematologii Akademii Medycznej w Krakowie (obecnie UJ CM) kierowanej przez prof. Juliana Aleksandrowicza, a potem przez prof. Juliana Blicharskiego. Uczestniczka badawczo-naukowego programu rządowego nr 6 „Zwalczanie chorób nowotworowych”, realizowanego w latach 1975−1980 pod kierunkiem prof. Marii Susułowskiej. Stypendystka Deutscher Akademischer Austauschdienst (Hamburg, 1981).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na wyjaśnianiu złożonych psychologicznych mechanizmów zdrowia i choroby w toku klinicznych badań chorych z leukemią, osób zdrowych oraz po przeszczepie szpiku kostnego, które stały się podstawą skonstruowania Funkcjonalnego Modelu Zdrowia jako funkcji twórczego radzenia sobie ze stresem. W jej dorobku znajduje się wiele prac z zakresu psychologii chorego somatycznie. Jest autorem monografii Zdrowie jako funkcja twórczego radzenia sobie ze stresem, współautorem pracy Zmagając się z chorobą nowotworową oraz redaktorem, współredaktorem i współautorem dziewięciu monografii, m.in. Zdrowie – stres − choroba, Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej, Psychologia zdrowia w służbie człowieka, Julian Aleksandrowicz − dawca nadziei, Zdrowie i choroba, Psychologia w promowaniu zdrowia. Organizatorka i przewodnicząca Międzynarodowych Naukowych Konferencji Psychologicznych, w tym poświęconej problematyce promocji zdrowia (2007), Światowego Kongresu Naukowego Juliana Aleksandrowicza (WJASC, 2008), Konferencji „Muzyka a zdrowie człowieka” (2010), „Między zdrowiem i chorobą” (2012) i „Psychologia w promocji zdrowia” (2014). Aktywna uczestniczka wielu naukowych konferencji psychologicznych w kraju i za granicą. Przewodnicząca Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Zarządu Komisji Psychologii Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk oraz European Health Psychology Society.
Język publikacjiPolski / Polish
ISBN: 978-83-233-4114-7

POLECANE KSIĄŻKI

NOWOŚCI

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...