Rynek finansowych instrumentów pochodnych w Polsce w latach 1991-2006

Liczba stron: 138Format: B5Data wydania: 15.05.2008

Opis książki

Rafał Wisła, doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Ekonomii Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w ekonomicznych aspektach integracji regionalnej w połączeniu z procesami globalnymi zachodzącymi w gospodarce światowej oraz w problematyce funkcjonowania międzynarodowych rynków giełdowych.
 
W latach 1998–2003 pracował w instytucjach finansowych o międzynarodowym zasięgu. Bezpośrednio uczestniczył w Programie Powszechnej Prywatyzacji. W latach 2003–2004 brał udział w badaniach w ramach 5 Programu Ramowego UE „The Provision of Basic Services in Liberalised Markets (BASIC)”. W latach 2008–2009 uczestniczy w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Po obronie pracy doktorskiej poświęca się głównie pracy naukowej i dydaktycznej. W swoim dorobku naukowym posiada publikacje, które podejmują głównie zagadnienie przemian w krajowym i europejskim środowisku rynków finansowym.


Praca w syntetyczny sposób przedstawia analizę rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce w latach 1991–2006 na tle uwarunkowań i tendencji światowych. Za szczególnie wartościowy wkład autora do literatury przedmiotu uznać należy konkluzje starannej analizy historii rozwoju krajowego rynku instrumentów pochodnych ukazujące cechy, które znamionują zarówno cały polski rynek transakcji terminowych, jak i jego poszczególne segmenty, oraz sformułowane przez autora prognozy jego dalszego rozwoju.
Atrakcyjność podjętej tematyki ma szczególny wymiar ze względu na obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój instrumentów pochodnych determinowany przede wszystkim integracją rynków finansowych i procesem przyspieszenia globalizacji.
Prof. dr hab. Alfreda Zachorowska

Książka jest bardzo ciekawa, dotyczy ciągle stosunkowo nowego i mało rozpoznawalnego segmentu rynku finansowego – rynku instrumentów pochodnych. [...] Ma wiele zalet, do których należy zaliczyć, po pierwsze, oryginalność prowadzonej analizy bardzo trudnej i specjalistycznej tematyki, a po drugie (dotyczy to szczególnie końcowych rozdziałów), to, że analizie został poddany ogromny materiał empiryczny, który może być pomocny dla studentów i analityków rynków finansowych.
Dr hab. Ewa Miklaszewska 

KSIĄŻKA DOSTĘPNA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ:

ISBN: 978-83-233-2472-0

POLECANE KSIĄŻKI

NOWOŚCI

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...