Zobacz więcej

Europejskie partie polityczne jako organizacje wielopoziomowe

Rozwój, struktury, funkcje

Liczba stron: 340Format: B5Data wydania: 14.07.2014

Opis książki

Przedmiot badań przedstawionych w publikacji Europejskie partie polityczne jako organizacje wielopoziomowe. Rozwój, struktury, funkcje stanowią pozaparlamentarne europejskie partie polityczne (europartie), przy czym analizowano formacje mające status prawny „partii politycznej na poziomie europejskim" oraz finansowane z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku. Zbiór ten obejmuje 13 organizacji. Europartie są rozpatrywane jako struktury wielopoziomowe, a partie krajowe, będące ich członkami, jako elementy składowe tych struktur. Celem monografii jest analiza ewolucji europartii oraz aktualnego stanu ich struktur organizacyjnych i wypełnianych funkcji przez pryzmat wielopoziomowości, a więc ukazanie relacji pomiędzy europejskim i krajowym poziomem struktur, a także udziału każdego z tych poziomów w wypełnianiu funkcji europartii.

Autorka podejmuje problem europejskich partii politycznych w bardzo ciekawym ujęciu, a mianowicie jako organizacji o charakterze wielopoziomowym. Ujęcie to, stosowane do badania partii politycznych w złożonych systemach politycznych, między innymi w państwach federalnych, można odnaleźć u takich autorów, jak Kris Deschouwer, Elodie Fabre, Klaus Detterbeck, Jonathan Hopkin, Pieter van Houten czy Ingrid van Biezen. Zastosowane w odniesieniu do europejskich partii politycznych stanowi twórczy i oryginalny zamysł badawczy Autorki, który w swojej pracy konsekwentnie rozwija i uzasadnia. [...] Chcę podkreślić ogromną wartość merytoryczną przedstawianej publikacji. Została ona napisana w sposób przemyślany, dojrzały i rzetelny, a także dopracowana metodologicznie i merytorycznie. Twórcze i nowatorskie ujęcie europartii jako struktur wielopoziomowych z pewnością stanowi bardzo cenny wkład w rozwój badań nad tymi podmiotami w polskiej literaturze politologicznej.
Z recenzji dr hab. Katarzyny Sobolewskiej-Myślik, prof. UP  
Język publikacjiPolski / Polish
ISBN: 978-83-233-3716-4

POLECANE KSIĄŻKI

NOWOŚCI

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...