Zobacz więcej

Wykrywanie kłamstw i oszukiwania

Psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej

Przekład: Tomasz Sieczkowski

Seria: Psychologia

Liczba stron: 248Format: B5Data wydania: 24.04.2009

Opis książki

Dlaczego ludzie kłamią i jak można wykrywać kłamstwa?


Istnieje bogata literatura psychologiczna poświęcona tym fundamentalnym pytaniom, a niniejsza publikacja szczegółowo omawia istotną wiedzę oraz przedstawia wskazówki mające pomóc w jak najlepszym wykrywaniu oszukiwania.

Aldert Vrij opisał analizy różnic indywidualnych (związanych z płcią, wiekiem i osobowością) w zachowaniu kłamców. Zaprezentował także interesujące badania dotyczące sposobów, w jakie oszukiwanie odzwierciedla się zarówno w rzeczywistym obiektywnym zachowaniu niewerbalnym, jak i w postrzeganych wskazówkach niewerbalnych, które mogą pomóc obserwatorowi wykrywającemu oszustwo lub wprowadzić go w błąd. Książka zawiera nie tylko bogate omówienie fizjologicznych aspektów oszukiwania i poligrafu jako metody wykrywania kłamstw, ale także dokładne omówienie obecnego stanu wiedzy w zakresie analizy treści i oceny wiarygodności wypowiedzi werbalnych i spisanych zeznań. Kończą ją rozważania na temat tego, jak pracodawcy mogą poprawić swoją umiejętność wykrywania oszukiwania poprzez koncentrację na kluczowych aspektach zachowania kłamcy oraz przez świadomość i kontrolę ich własnego zachowania.

Wykrywanie kłamstw i oszukiwania:

  • zawiera analizę wszystkich trzech aspektów oszukiwania – wskazówek niewerbalnych, omówionych i spisanych zeznań oraz reakcji fizjologicznych 
  • koncentruje się na zachowaniu i postrzeganiu obserwatora, które mogą przeszkodzić w procesie wykrywania oszukiwania 
  • jest oparta na mistrzowskim omówieniu badań i argumentów przez autora, jak również na jego praktycznym doświadczeniu i związkach z służbami policyjnymi kilku krajów

Książka przeznaczona jest dla studentów, naukowców i zawodowców w dziedzinie psychologii i kryminologii, policjantów oraz prawników.

Bez wątpienia książka ta stanowi jedno z najważniejszych w ostatnich latach osiągnięć w zakresie teorii i praktyki wykrywania kłamstw. Po raz pierwszy badania dotyczące werbalnych, niewerbalnych i fizjologicznych korelatów mówienia prawdy i oszukiwania zostały obszernie omówione w jednym tekście.

Franz Willem Winkel, Free University of Amsterdam,
Prezes EAPL (Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii i Prawa)
Język publikacjiPl
TłumaczenieTomasz Sieczkowski
ISBN: 978-83-233-2644-1

POLECANE KSIĄŻKI

NOWOŚCI

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...