Zobacz więcej

Problemy społeczne

Teoria, metodologia, badania

Liczba stron: 312Format: B5Data wydania: 15.09.2007

Opis książki

Książka stanowi studium teorii problemów społecznych wraz z empiryczną aplikacją. Wskazuje na sposób połączenia socjologii teoretycznej i stosowanej. Praca składa się z dwóch części, z których pierwsza zawiera analizę miejsca pojęcia „problem społeczny” i kontekstów, w których było używane w przeszłości i obecnie. Znaczna część książki dotyczy prezentacji konstrukcjonizmu społecznego w socjologii amerykańskiej jako teorii problemów społecznych. Podejście to zdominowano myślenia o trudnych kwestiach życia zbiorowego w czasie ostatnich trzydziestu lat. Autor zwrócił uwagę na związki między socjologią a pracą socjalną, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (Solution Focused Approach). Druga część książki to opracowanie empiryczne, które opracowania odnosi się do „drugiej fali bezrobocia” w Polsce. Wykorzystując odmienne perspektywy teoretyczne, omówione w pierwszej części pracy, autor analizuje przyczyny, warunki, skutki i rozwiązania problemu kryzysu rynku pracy w latach 1999-2003 w kategoriach obiektywistycznych i subiektywistycznych.
Praca traktuje o najważniejszych problemach stojących przez współczesnym społeczeństwem polskim. Zdecydowana większość sondaży opinii publicznej w ostatnich 15 latach pokazywała wagę kwestii zatrudnienia dla Polaków. Książka łączy nieszablonowe podejście do tematu cyklicznych trudności na rynku pracy w gospodarce kapitalistycznej oraz dorobek teoretyczny socjologii stosowanej i pracy socjalnej.


Lucjan Miś – jako adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmuje się m.in. zastosowaniami nowych form pracy socjalnej, wideotreningiem komunikacji i tzw. teorią zorientowaną na rozwiązania. Prowadzi badania nad polityką społeczną w ramach projektów realizowanych przez Fondazione Brodolini w Rzymie. Stale współpracuje z Fontys University of Applied Sociology (OSO) w Tilburgu (Holandii) oraz wyższymi szkołami pracy socjalnej w Berlinie i Frankfurcie nad Menem. Uczestniczy w obradach zarządu europejskiego oddziału International Consortium for Social Development.
ISBN: 978-83-233-2349-5

POLECANE KSIĄŻKI

NOWOŚCI

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...