Zobacz więcej

Francuska izba druga na tle przekształceń parlamentarnego systemu rządów

(od III do V Republiki)

Liczba stron: 330Format: B5Data wydania: 17.01.2017

Opis książki

Podjęcie tematu pozycji drugiej izby parlamentu francuskiego w ustroju republikańskim w czasie kolejnych rozwiązań ustrojowych, począwszy od III Republiki, było decyzją niezwykle ambitną z poznawczego punktu widzenia. Autor wywiązał się z zadania doskonale, wychodząc od pogłębionej analizy pojęcia racjonalizacji systemu parlamentarnego, jego specyfiki oraz ewolucji we Francji, ze szczególnym uwzględnieniem jego relacji do struktury parlamentu.
Jakkolwiek przedmiotem analizy jest ustrój Francji, dostrzeżone przez Autora prawidłowości mają charakter uniwersalny i powinny zostać wnikliwie przeanalizowane i uwzględnione przez autorów projektów reform polskiego parlamentu, zwłaszcza że francuskie rozwiązania ustrojowe nie od dziś stanowią inspirację dla poszukiwań właściwego modelu ustrojowego w naszym kraju.
Z recenzji dr hab. Ewy Popławskiej

Łukasz Jakubiak
(ur. 1981) — politolog i prawnik, dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w problematyce ustrojowej Francji oraz państw Afryki frankofońskiej. Autor monografii Koabitacja w systemie politycznym V Republiki Francuskiej (2010), Referendum jako narzędzie polityki. Francuskie doświadczenia ustrojowe (2012), System ustrojowy Senegalu (2014) oraz publikacji w pracach zbiorowych i artykułów naukowych zamieszczonych w czasopismach „Państwo i Prawo", „Politeja", „Przegląd Politologiczny", „Przegląd Prawa Konstytucyjnego", „Przegląd Sejmowy", „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny".
Język publikacjiPolski / Polish
ISBN: 978-83-233-4199-4

POLECANE KSIĄŻKI

NOWOŚCI

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...