EN
Spis treści

Senior zalogowany

Liczba stron: 202 Format: B5 Rok wydania: 2014 Data premiery: 17.11.2014

Opis książki

Tematem przewodnim książki jest charakterystyka współczesnych polskich seniorów jako użytkowników komputera i internetu. Przedstawiono tu analizy oparte na wynikach szeroko zakrojonych badań własnych na temat aktywności seniorów podejmowanych w sieci z uwzględnieniem ich wieku, płci oraz cech osobowości i dobrostanu psychicznego. Ponadto prezentowane są wyniki dotyczące kompetencji seniorów w zakresie korzystania z internetu. Zalety publikacji to przede wszystkim:
  1. Wyniki prezentowane w książce dotyczą unikatowej, szczególnie interesującej, zarówno dla badaczy internetu jak i rozwoju człowieka, grupy użytkowników. Są nimi osoby, które z internetem zetknęły się w późnym okresie swojego życia. Każde następne pokolenie ludzi starych będzie już takim, które rozpoczęło używanie interentu we wczesnej młodości albo w wieku dziecięcym.
  2. Przedstawiono w niej badania, w których po raz pierwszy eksperymentalnie oceniano rzeczywiste kompetencje seniorów, a nie tylko – jak dotychczas – deklarowane.
  3. W książce zawarte zostały wnioski teoretyczne i praktyczne, których wykorzystanie powinno przyczynić się do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów.

„W tej bardzo interesującej i poświęconej niezwykle aktualnej problematyce książce przedstawiono wyniki nowatorskich badań nad aktywnością internetową osób starszych – ich postawami wobec komputera i internetu, sposobem, w jaki korzystają z tych mediów, umiejętnościami w tym zakresie i ich uwarunkowaniami.
Z przeprowadzonych analiz wynikają liczne wnioski praktyczne. Autorzy książki przekonująco dowodzą znaczenia umiejętności korzystania z internetu jako czynnika promującego rozwój seniorów i podnoszącego jakość ich życia, a zarazem wskazują pożądane kierunki i zasady oddziaływań edukacyjnych mających na celu zachęcanie osób starszych do aktywności w sieci i ułatwianie im jej, a tym samym zapobieganie ich « cyfrowemu wykluczeniu ».
Zaprezentowane badania mają też walory teoretyczne, ponieważ przeprowadzono w nich weryfikację modelu dotyczącego czynników warunkujących korzystanie z nowych technologii. Zebrane dane niewątpliwie wzbogacają wiedzę na temat możliwości rozwojowych osób w późnej dorosłości”.
Z recenzji prof. dr hab. Anny Matczak   

Prof. dr hab. Barbara Szmigielska jest psychologiem, pracownikiem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania koncentrują się wokół problematyki marzeń sennych (Children’s Dreams, Nova Science Publishers, New York 2010), psychologii rozwoju i edukacji oraz roli internetu w życiu współczesnego człowieka. Z tej ostatniej problematyki pod Jej redakcją naukową ukazały się dotychczas trzy książki: Całe życie w sieci (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008); Psychologiczne konteksty internetu (Wydawnictwo WAM, Kraków 2009) oraz Edukacja w dwóch światach – offline i online (Wydawnictwo WiR PARTNER, Kraków 2011).
Język publikacji Polski / Polish
ISBN: 978-83-233-3793-5

POLECANE KSIĄŻKI

Piotr Marecki, Yerzmyey, Robert „Hellboj” Straka

Demoscena ZX Spectrum

(Oprawa zintegrowana)

39,90 zł
35,91 zł
Patrycja Trzeszczyńska

Diaspora-pamięć-miejsca

(Oprawa miękka)

39,90 zł
35,91 zł
Andrzej Szczerski

Transformacja

(Oprawa miękka)

46,20 zł
41,58 zł
Agata Świerzowska

Joga w Polsce od końca XIX wieku do 1939 roku

(Oprawa miękka)

39,90 zł
35,91 zł

NOWOŚCI

Anna Pekaniec

Autobiografki

( Oprawa miękka )

39,90 zł
35,91 zł
red. Krystyna Slany , Justyna Struzik , Magdalena Ślusarczyk , Beata Kowalska , Marta Warat , Ewa Krzaklewska , Ewelina Ciaputa , Anna Ratecka , Agnieszka Król

Utopie kobiet

( Oprawa miękka )

39,90 zł
35,91 zł
Iwona Gralewicz-Wolny , Beata Mytych-Forajter

Po pierwsze

( Oprawa miękka )

39,90 zł
35,91 zł
red. Katarzyna Grzybowska , Sylwia Papier , Roma Sendyka

Rzeczowy świadek

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

39,90 zł
35,91 zł
red. Jakub Kornhauser , Wacław Rapak

Apollinaire – « l’esprit nouveau » – les avant-gardes

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

39,90 zł
35,91 zł
Anna Wyrwisz

Wzorowy sojusz?

( Oprawa miękka )

39,90 zł
35,91 zł
Cezary Woźniak

Heidegger

( Oprawa miękka )

37,80 zł
34,02 zł
David Adam

Ukryty geniusz

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

45,90 zł
41,31 zł
Rozalia Słodczyk

Ekfraza, hypotypoza, przekład

( Oprawa miękka )

39,90 zł
35,91 zł
Wojciech Ciszewski

Rozum i demokracja

( Oprawa miękka )

46,20 zł
41,58 zł
Don Kulick

Śmierć w lesie deszczowym

( Ebook )

44,90 zł
31,43 zł
red. Franciszek Longchamps de Bérier

Dekodyfikacja prawa prywatnego w europejskiej tradycji prawnej

( Oprawa miękka )

39,90 zł
35,91 zł
red. Vittorio Lingiardi , Nancy McWilliams

PDM-2. Podręcznik diagnozy psychodynamicznej. Tom 3

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

95,00 zł
85,50 zł
Krzysztof Hilman

Pikus w Kronice aleksandryjskiej i u Malalasa

( Oprawa miękka )

39,90 zł
35,91 zł
Claire L. Evans

Pionierki Internetu

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

47,99 zł
43,19 zł
39,90 zł
35,91 zł
red. Dorota Jarząbek-Wasyl , Tadeusz Kornaś

Ślady teatru

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

39,90 zł
35,91 zł
Aleksandra Burba

Zur Zeit in Berlin

( Oprawa miękka ze skrzydełkami )

39,90 zł
35,91 zł
Sonia Kamińska

Brentano i jego Arystoteles

( Oprawa miękka )

39,90 zł
35,91 zł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...