Politycy czy klakierzy?

Żydzi w krakowskiej Radzie miejskiej w XIX wieku

Seria: Studies in Jewish Civilization in Poland

Liczba stron: 240Format: 15,8x23,5 cm

Opis książki

Przygotowując swoją publikację, Hanna Kozińska-Witt przeprowadziła obszerną kwerendę w archiwach Krakowa, Warszawy i Lwowa, nie pominęła także zbiorów bibliotecznych. Dzięki temu uzyskała obszerny zestaw materiałów źródłowych złożony z dokumentów archiwalnych, artykułów pochodzących z różnych ówczesnych organów prasowych, licznych druków urzędowych, sprawozdań, zestawie statystycznych, analiz, planów i dokonywanych na bieżąco opracowań rozmaitych kwestii dotyczących obu gmin – miejskiej oraz izraelickiej. […] Ustalenia Autorki rzucają nowe światło zarówno na funkcjonowanie samorządu miejskiego autonomicznego Krakowa, jak i na sposób obecności oraz formy aktywności żydowskich rajców w jego ramach. W przyszłości niniejsza praca może być punktem odniesienia do szerszych porównań, dla całej Galicji czy też Przedlitawii, a przy okazji stanowić uściślenie niektórych modelowych ujęć zawartych w interesującym studium Pietera M. Judsona Imperium Habsburgów. Wspólnota narodów.
Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski
Język publikacjipolski
Wydaniepierwsze
ISBN: 978-83-233-4626-5

POLECANE KSIĄŻKI

NOWOŚCI

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...