PL

General information

General information

Text is available in polish only, translation will appear soon.
For further information please contact us: kontakt@wuj.pl /  tel. 12 663 23 80.

The person responsible for contact with the Authors:
Dorota Kawala (contact with Authors)
tel. (12) 663-23-82
tel. kom. 532 405 779
e-mail: dorota.kawala[at]wuj.pl
             dorota.kawala[at]uj.edu.pl

Renata Kluska (contact with Authors, license agrrements)
tel. (12) 663-23-67
e-mail: renata.kluska[at]wuj.pl

Jagiellonian University Press,
Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
+48 12 663-23-80
e-mail: sekretariat[at]wuj.pl

We would also like to inform you that on Tuesdays the Editorial in working hours: Monday - Friday 8.00 - 15.00. 

Due to the ongoing epidemic, please make an appointment in advance or contact us by phone / e-mail.

Szanowni Państwo,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w trosce o jakość, sprawność i terminowość wydawanych publikacji opracowuje w porozumieniu z władzami Uczelni szczegółowe zasady kwalifikowania do wydania publikacji naukowych, planowania edycji oraz przebiegu procesu wydawniczego.  Wierzymy, że obecna, nowa strona internetowa zapewni przystępną formę kontaktu, a elektroniczne formularze ułatwią komunikację i przekazywanie informacji.


Poniżej przedstawiamy zasady kwalifikowania dzieła (monografii autorskiej i prac zbiorowych) do publikacji w naszej oficynie, zapraszając do przesyłania propozycji wydawniczych.

Plan wydawniczy powstaje sukcesywnie, zgodnie z kolejnością składanych przez Autorów/Redaktorów i kwalifikowanych do publikacji prac.

1. W celu poznania kosztów wydania prosimy o złożenie zapytania o kalkulację poprzez elektroniczny formularz dostępny na naszej stronie pod adresem:


Ważne! 
Obowiązują nas trzy rodzaje kalkulacji:

1. Wewnątrzuczelniana, dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Ofertowa (w przypadku zabierania ofert z innych wydawnictw – Zarządzenie nr 33 Rektora UJ z 25.06.2007 roku).
3. Zewnętrzna, dla Autorów spoza naszej uczelni.


Kalkulacje są przygotowywane w ciągu 14 dni roboczych od momentu przesłania zapytania. W tym czasie najczęściej doprecyzowywane są z autorem szczegółowe dane do kosztorysu.

Wykonanie kalkulacji nie oznacza rozpoczęcia pracy nad publikacją, a podany w niej termin liczy się od momentu formalnego przyjęcia książki po otrzymaniu pozytywnej recenzji, potwierdzeniu praw trzecich i podpisaniu umowy z Wydawnictwem (zob. punkt 6)


2. Po decyzji Autora/Redaktora o wyborze naszego wydawnictwa i otrzymaniu potwierdzenia finansowania przystępujemy do etapu kwalifikowania pracy do publikacji, którego początkiem jest recenzja wydawnicza.

Autor/Redaktor wypełnia formularz wniosku o skierowanie dzieła do recenzji, proponując w nim listę potencjalnych recenzentów oraz dołącza streszczenie pracy.
Wydawnictwo przesyła zapytanie do wybranego recenzenta - specjalisty z danej dyscypliny naukowej niepozostającego w stosunku pracy z uczelnią, w której zatrudniony jest Autor publikacji (recenzja zewnętrzna) oraz posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowanego, a po uzyskaniu jego zgody przesyła dzieło do wykonania recenzji.
Wybierając recenzenta, Wydawnictwo może, lecz nie musi korzystać z zaproponowanej przez Autora listy. Recenzenci nie mogą pozostawać w bezpośrednich relacjach osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacji podległości zawodowej oraz prowadzić bezpośredniej współpracy naukowej z Autorem, co potwierdzają w oświadczeniu. Nie są przyjmowane także – jako wydawnicze – recenzje prac na stopień naukowy Autora.

3. W tym samym czasie materiały tekstowy i graficzny są weryfikowane pod względem praw autorskich przez pracowników i prawnika WUJ. Do wydania dopuszczane są tylko elementy autorskie lub takie, dla których Autor pozyskał zgody na publikację w swojej pracy. W tym celu poprosimy o przesłanie spisu ilustracji oraz wypełnienie odpowiednich formularzy.
Przez ten etap poprowadzi Autora/Redaktora Sekretariat i/lub wyznaczony Redaktor inicjujący, którzy udzielą informacji prawnych i potrzebnych wskazówek oraz zapoznają z obowiązującą w WUJ umową autorską.

4. Monografie zbiorowe podlegają tym samym procedurom kwalifikacyjnym. W związku z tym jednak, że w wydaniu uczestniczy wielu Autorów, konieczne jest zawarcie z każdym z nich umowy o publikację w Wydawnictwie UJ. Redaktor tomu zbiorowego dołącza do spisu treści listę mailingową z adresami Autorów, a Sekretariat przesyła do nich tekst umowy. Warunkiem zakwalifikowania pracy do procesu redakcyjnego jest odesłanie do Wydawnictwa (lub zebranie przez Redaktora pracy zbiorowej) kompletu umów autorskich. Dotyczy to także każdego numeru czasopisma.

5. Pozytywna recenzja, komplet umów autorskich, wyjaśnione prawa i ostateczna wersja komputeropisu są podstawą do przejścia do kolejnego etapu – etapu wydania, czyli redakcji, składu, korekt i druku.

6. Etap ten rozpoczyna się w dniu spotkania z przedstawicielem dyrekcji (związana z obecną sytuacją Nowa forma spotkania), po omówieniu całego procesu edycji, zasad współpracy podczas produkcji oraz podpisaniu umowy wydawniczej między Autorem (Redaktorem czasopisma, Redaktorem tomu zbiorowego) a Wydawnictwem.
Od tego dnia liczy się termin podany w kalkulacji.

Osobą odpowiedzialną za kontakt z Autorami jest pani Dorota Kawala.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
tel. 12-663-23-80, 12-663-23-82,
e-mail: dorota.kawala@wuj.pl

Informujemy również, że we wtorki Sekretariat Wydawnictwa funkcjonuje w trybie wewnętrznym – bez przyjmowania stron. W Pozostałe dni zapraszamy w godzinach 7:30-15:30.

W związku z trwającym wciąż stanem epidemii prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt lub niebezpośredni kontakt (telefoniczny/mailowy).

Dziękujemy za zapoznanie się ze wskazówkami i w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Wydawnictwem

Our website uses the cookies.

Read more...