EN

Dla autorów

Punktacja za publikacje wydawane w Wydawnictwie UJ

Punktowanie publikacji

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się na poziomie I wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – zob. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 59000.

Oznacza to, że jako Autor Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymujecie Państwo następującą liczbę punktów:

Autor monografii naukowej w dyscyplinach należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych     100 pkt

Autor monografii naukowej – pozostałe  dyscypliny      80 pkt

Autor rozdziału w monografii naukowej     20 pkt

Redakcja monografii naukowej     20 pkt

 
Przy czym:

Przekłady   50% wartości punktowej

Edycje naukowe tekstów źródłowych   50% wartości punktowej

Edycje naukowe tekstów źródłowych powstałych w wyniku realizacji projektów wymienionych w Rozporządzeniu (np. NCN, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej) - 100% wartości punktowej

Uwaga:

Punktacja artykułów publikowanych w czasopismach naukowych jest zależna od daty wydania artykułu; wartości przeliczeniowej w artykułach wieloautorskich oraz liczby punktów przyznanych Czasopismu – zob. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (obowiązuje dla artykułów z lat 2019-2021) oraz Część A, B, C wykazu czasopism naukowych - załączniki do Komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016 (obowiązuje dla artykułów z lat 2017-2018). Artykuły z lat 2017-2021 z czasopism spoza wykazu otrzymują 5 punktów.

Wartość artykułu wieloautorskiego zależy od liczby autorów, dziedziny, liczby autorów z tzw. jednostkodyscypliny.

Jeśli według podanych informacji nie macie Państwo pewności, ile punktów będzie przysługiwało, prosimy o skorzystanie z dostępnych online kalkulatorów slotów

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...