EN

Spotkanie z Arturem Grabowskim, autorem ksiażki „Co myślą wiersze"

25-11-2021
Książka „Co myślą wiersze” to opowieść o poezji i filozofii, dwóch żywiołach, które mieszają się ze sobą w naczyniu ukształtowanym ze słowa i myśli. To zbiór esejów poety, w których spotykają się Miłosz z Herbertem, Gałczyński z Karpowiczem, Zagajewski z Sommerem - teologia z poetologią, metafizyka z liryzmem.

Zapraszamy do rozmowy o literaturze, poezji i filozofii, w której udział wezmą autor - Artur Grabowski oraz Mateusz Antoniuk.

Spotkanie odbędzie się 25.11.2021 o godzinie 18:00 w Kawiarni literackiej pryz ul. Krakowskiej 41

Artur Grabowski

Artur Grabowski – dr hab. prof. UJ, urodził się w 1967 w Krakowie, ukończył polonistykę, studiował też filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam też doktoryzował się i habilitował; początkowo wykładał poetykę, obecnie głównie literaturę nowoczesną, także dramat i teatr, sporadycznie filozofię na Wydziale Polonistyki UJ; jest współredaktorem serii „Dramat polski. Reaktywacja" w ramach projektu badawczego IBL PAN, oraz serii „Nasze dramaty” (Księgarnia Akademicka). Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej i Fundacji Fulbrighta, wykładał polską literaturę, teatr i historię Polski na uniwersytetach w Chicago, Seattle i Buffalo; wcześniej mieszkał jakiś czas w Londynie i w Rzymie, ostatnio dłużej przebywał w Indiach. Jego główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki estetycznej i filozoficznej poezji i dramatu XX wieku. Opublikował sześć tomów wierszy (Z didaskaliów, Pojedynek, Ziemny początek, Szary człowiek, Jaśnienie, Ładne kwiatki) oraz wybór poezji „Wersje” (PIW 2018), doktorską rozprawę teoretyczną „Wiersz - forma i sens", dwa tomy esejów: „Klatka z widokiem", „Uzmysłowienia", monografię habilitacyjną „Herbert-Hermes", oraz rozprawę o metadramacie „Prawdziwy Dramat Teatru” (WUJ 2017); jest autorem tekstów dramatycznych, z których część została opublikowana w zbiorach „Do trzech razy s z t u k a" i „Trzy, cztery – tragedia!”; niektóre wystawiano we Włoszech, Chorwacji, Francji i w Polsce; publikuje też przekłady poezji anglojęzycznej (tom wierszy Afro-Amerykańskiego poety Amiri Baraka) i włoskiej. Ostatnio wydał prozę „Am - dziennik z drugiej strony” (PIW 2018). Był niegdyś związany z brulionem, przez kilka lat regularnie pisywał do Znaku, współpracuje z miesięcznikiem Teatr, czasem recenzuje w Nowych Książkach. Od 2020 roku kieruje Studium Literacko-Artystycznym UJ, prowadzi warsztaty dramatopisarskie.

Mateusz Antoniuk

Mateusz Antoniuk – dr hab., literaturoznawca, pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX Wieku. Kierownik projektu badawczego „Archiwum Zbigniewa Herberta – studia nad dokumentacją procesu twórczego” (NPRH), realizowanego na Wydziale Polonistyki UJ. Stypendysta Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University (w ramach programu Fellowships for Visiting Postdoctoral Scholars, 2014), członek Society for Textual Scholarship (USA) oraz European Society for Textual Scholarship, uczestnik zagranicznych konferencji naukowych (konferencje STS: Lincoln 2015, Ottawa 2016; ESTS: Antwerpia 2016; polsko-rosyjska konferencja tekstologiczna: Petersburg 2016). Wygłaszał gościnne wykłady na Uniwersytecie Bolońskim (2007) oraz w Bałtyckim Federalnym Uniwersytecie im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (2011). Autor trzech książek (Słowo raz obudzone. Poezja Czesława Miłosza: próby czytania, Kraków 2015; Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta, Kraków 2009; Kultura małomówna Stanisława Lacka. W kręgu młodopolskiej świadomości mowy i milczenia, Kraków 2006) oraz ponad pięćdziesięciu artykułów (publikowanych między innymi w „Tekstach Drugich”, „Ruchu Literackim”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Przestrzeniach Teorii”, „Textual Cultures”). Przygotował edycję nieznanych tekstów Zbigniewa Herberta i Beaty Obertyńskiej. Współautor i redaktor książki "Pracownia Herberta. Studia nad procesem tekstotwórczym" (Kraków 2017)

Przeczytaj o książce:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...