EN

Wykład otwarty wokół książki „Na drodze do samodzielności"

10-05-2023
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Biblioteka Jagiellońska
zapraszają na wykład otwarty w cyklu CZYTAJĄC NAUKĘ

dra
Marcina Gabrysia

wokół książki 


Na drodze do samodzielności
Ewolucja instytucji samorządu Inuitów w kanadyjskiej Arktyce

Podczas wykładu autor omówi przemiany polityczne zachodzące na północy Kanady w związku z procesem
odzyskiwania praw do ziemi i samorządności przez rdzennych mieszkańców.  Przybliży genezę, przebieg i konsekwencje
procesów prowadzących do powstania instytucji samorządu Inuitów, a także zaprezentuje
ewolucję ustroju terytorialnego tego obszaru.

Wykład odbędzie się 10 maja 2023 r. o godz. 17:00 w Bibliotece Jagiellońskiej.

O książce:

Monografia poświęcona jest przemianom politycznym zachodzącym na północy Kanady w związku z rozpoczętym w latach 60. XX wieku procesem odzyskiwania praw do ziemi i samorządności przez Inuitów. Jej celem jest z jednej strony pokazanie drogi, którą przeszli rdzenni mieszkańców tych terenów, aby uzyskać samodzielność polityczną. Wyjaśnia więc genezę, jak i przebieg oraz konsekwencje procesów prowadzących do powstania instytucji samorządu Inuitów i utworzenia autonomicznych regionów inuickich: Nunavik, Regionu ugody Inuvialuit, Nunavut oraz Nunatsiavut. Z drugiej strony prowadzona w książce analiza skupia się na ewolucji ustroju terytorialnego północnej Kanady wynikającej z dewolucji władzy. Monografia pokazuje cztery części Inuit Nunangat – „miejsca, w którym żyją Inuici” – w kontekście ciągle niezakończonej transformacji pozycji społeczno-politycznej Inuitów w ramach federacji kanadyjskiej.

O Autorze

Marcin Gabryś – doktor nauk humanistycznych (specjalność nauki o polityce), kanadysta. Adiunkt w Katedrze Studiów Kanadyjskich Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się problematyką polityczną Kanady, w szczególności zagadnieniami ustrojowymi, północnymi regionami Kanady oraz polityką zagraniczną. Autor i współautor książek, opracowań oraz artykułów naukowych, a także redaktor prac zbiorowych dotyczących problematyki kanadyjskiej. Stypendysta m.in. International Council for Canadian Studies. Profesor wizytujący m.in. w Carleton University, York University oraz University of Ottawa. Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich w latach 2013–2016. Komentator wydarzeń politycznych związanych z Kanadą.

Kup książkę!

Nowy cykl wykładów otwartych  Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biblioteki Jagiellońskiej, w trakcie których prezentowane będą najciekawsze publikacje krakowskich akademików.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...