EN

Publikacja "Profilaktyka uzależnienia od hazardu oparta na dowodach naukowych:

23-12-2021
Z przyjemnością informujemy, że zakładem naszego Wydawnictwa ukazała się książka "Profilaktyka uzależnienia od hazardu oparta na
dowodach naukowych" autorstwa Justyny Kusztal, Małgorzaty Piaseckiej i Aleksandry Nastazjak.

Powstanie publikacji jest efektem realizowanego w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego projektu wdrożeniowego (nr 233/HE/2021) finansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, którego dysponentem jest Minister Zdrowia, a w jego imieniu działa Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Publikacja w formie ebooka jest dostępna na stronie https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=1769037

O ksiązce (fragment Wstępu)

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza jest poświęcona definiowaniu i diagnozowaniu zaburzeń uprawiania hazardu, mechanizmom wyjaśniającym zaburzenia i zachowaniom współwystępującym. Niewątpliwą zaletą pierwszego rozdziału jest jego duża moc eksplanacyjna w związku z wykorzystaniem najnowszej literatury polskiej i anglojęzycznej.

Kolejny rozdział poświęcono podstawom prawnym zapobiegania uzależnieniu od hazardu w polskim systemie prawnym, zarówno na podstawie ustawy o grach hazardowych, jak i regulacji dotyczących zapobiegania uzależnieniu w szkołach i placówkach oświatowych. Mimo braku szczegółowych regulacji dotyczących profilaktyki hazardu w rozdziale tym opisano możliwości prawne prowadzenia działań profilaktycznych, wywodząc je z zasad ogólnych i regulacji dotyczących profilaktyki uzależnienia od narkotyków.

Trzeci rozdział części pierwszej to opis zasad skutecznej profilaktyki zebranych przede wszystkim w standardach jakości w profilaktyce uzależnień proponowanych przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii.

Część druga publikacji to opis koncepcji metodologicznej oraz analiza i synteza zgromadzonego materiału badawczego. Tym, co wydaje się istotne dla adresatów niniejszej publikacji, są wnioski z opracowanych analiz i wyprowadzone na ich podstawie implikacje dla praktyki profilaktycznej oraz metodologii badań naukowych w obszarze zapobiegania uzależnieniu od hazardu w okresach rozwojowych człowieka. Zidentyfikowane czynniki ryzyka uzależnienia od hazardu stanowią mapę pojęciową i narzędzie diagnostyczne w pracy z klientem, a rekomendacje dla tworzenia programów profilaktyki mogą być konkretnymi wskazaniami dla ich twórców i realizatorów.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...