EN

KONKURS NA LOGOTYP MARKI ROZSTRZYGNIĘTY!

08-09-2020

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie na logotyp marki Bo.wiem.


Napłynęło do nas ponad 100 zgłoszeń! Ostatecznie komisja konkursowa zdecydowała, że projekt pani Eweliny Cis najbardziej odpowiada naszym potrzebom po względem funkcjonalności, oryginalności, nowoczesności i łatwości wdrożenia. Projekt ten koresponduje z treściami, które ma nieść z sobą nasza nowa marka wydawnicza:  popularyzacją nauki i dostarczaniem rozrywki na wysokim poziomie.

Wszystkim osobom, które poświęciły swój czas i nadesłały do nas projekty, jeszcze raz bardzo dziękujemy!

Zwycięski projekt

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, jedno z najważniejszych polskich wydawnictw akademickich, w związku z pracami nad stworzeniem nowej marki wydawniczej Bo.wiem ogłasza konkurs na zaprojektowanie jej logotypu.

 Marka Bo.wiem ma objąć literaturę popularnonaukową, faktu, beletrystykę i publikacje wspomnieniowe. Chcemy skierować ją do czytelnika poszukującego pogłębionych reportaży, przystępnych książek popularnonaukowych, mądrych poradników i nieoczywistych literackich podróży. Prezentowane w niej książki podejmować będą istotne dziś problemy społeczne, przyczynią się do popularyzacji nauki i dostarczą ambitnej rozrywki na wysokim poziomie. Logotyp marki Bo.wiem powinien więc kojarzyć się z  dobrą literaturą, być symbolem wysokiej jakości proponowanych treści. Zależy nam na logotypie nowoczesnym, ale przyjaznym dla czytelnika, lekkim i praktycznym. Projekt logotypu nie musi korespondować z obecnie używanym logotypem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na projekt logo ma składać się słowo Bo.wiem oraz symbol graficzny korespondujący z tą nazwą. Istotna jest rola kropki, która wprowadza wieloznaczność – jest to nie tylko słowo „bowiem” (jako spójnik przyłączający zdanie wyjaśniające przekazaną wcześniej informację), lecz dwa słowa – bo wiem (wiem, bo czytam dobre książki z tej serii). Logo powinno mieć pełną wersję (symbol oraz nazwę) oraz wariantywną w postaci samego symbolu identyfikującego projekt bez konieczności użycia nazwy. Oczekujemy propozycji logo w wariantach kolorystycznych oraz achromatycznych. Dopuszczalna jest wersja logo przy użyciu dużych i małych liter w całości nazwy.

Autor projektu logotypu do przesłanej pracy jest zobowiązany załączyć opis symboliki zaproponowanego znaku oraz wizualizację logotypu obejmującą umieszczenie go na:ciemnym i jasnym tle
stronie internetowej
ulotce, katalogu
przedmiocie fizycznym: cukierku, torbie, długopisie.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich pełnoletnich osób fizycznych oraz osób prawnych mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenie pracy do konkursu następuje przez przesłanie formularza zgłoszeniowego, którego skan należy załączyć do maila z pracą konkursową. Prace konkursowe w formacie .jpg, .png lub .pdf  razem z formularzem zgłoszeniowym należy wysłać na adres facebook@wuj.pl do dnia 30 września 2020 r.

Rozmiar przesłanego pliku (lub łączny rozmiar przesłanych plików) nie może być większa niż 20 MB.  W przypadku większych plików należy skorzystać z wetransfer.com lub innych stron umożliwiających przesłanie danych, przy czym link do plików należy umieścić w mailu. 

Regulamin ze szczegółami konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: www.wuj.pl

Dla autora zwycięskiej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 2500 zł netto.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...