EN

Spotkanie wokół książki "Zdolność administracyjna państwa członkowskiego i kandydata do Unii Europejskiej"

24-04-2024
Wydawnictwo UJ, Katedra Prawa Administracyjnego UJ i Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego UJ oraz Redaktorzy i Autorzy

serdecznie zapraszają na promocję książki

Zdolność administracyjna państwa członkowskiego
i kandydata do Unii Europejskiej
Pojęcie, przejawy i determinanty

Redakcja: Dmytro Dzvinchuk, Alina Khatelska, Vitalij Kovalchuk, Marek Mączyński i Ewa Skorczyńska


W programie m.in.:
Słowo redaktorów i autorów o książce i współpracy polsko-ukraińskiej
oraz projekcja filmu studentów ukraińskich o wojnie
 
24 kwietnia 2024 r. (środa) godzina 10.30
Budynek WPiA UJ przy ul. Olszewskiego 2 w Krakowie (Collegium Wróblewskiego)

O książce

Monografia jest efektem współpracy naukowej zainicjowanej podczas Międzynarodowej Hybrydowej Konferencji pt. „Zdolność administracyjna (rządowa i samorządowa) państwa członkowskiego i kandydata do Unii Europejskiej”, która odbyła się w dniach 20–21 kwietnia 2023 roku w Krakowie.

„Praca dotyczy niezwykle ważnej i aktualnej kwestii, jaką stanowi zdolność administracyjna państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz zdolność administracyjna państwa-kandydata aspirującego do tego związku demokratycznych państw europejskich. W książce przedstawiono wielostronne spojrzenia na zdolność krajowej administracji publicznej, w jej wymiarze zarówno rządowym, jak i samorządowym, pod kątem wyzwań, jakie stawia administracji publicznej (państwa członkowskiego i państwa kandydata do UE) prawo europejskie oraz zdecentralizowany, sieciowy, wielopoziomowy i częściowo deterytorialny sposób wykonywania zadań publicznych, regulowanych prawem europejskim i krajowym. Niniejsza monografia należy do nielicznych – całościowych/ kompletnych – opracowań we wskazanym zakresie”.
Z recenzji prof. dr hab. Ewy Szewczyk

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...