EN

Spotkanie "Kto raz dotknął filozofii...".

14-05-2024
Kto raz dotknął filozofii...

O Adamie Zagajewskim
oraz książce Zagajewski. Poezja rozmawia z filozofią

rozmawiają

Anna Czabanowska-Wróbel i
Anna Arno.

Rozmowę prowadzi Dorota Siwor 


14 maja, godz. 18.00
Pałac Potockich, Rynek Główny 20, Kraków
„Kto raz dotknął filozofii, jest zgubiony” pisał poeta Adam Zagajewski. W jego twórczości filozofia pojawia się pod rozmaitymi postaciami, ale przede wszystkim ściśle splata się z życiem. Anna Arno i Anna Czabanowska-Wróbel w rozmowie z Dorotą Siwor mówić będą o formach obecności filozofii w jego twórczości, o dialogu, który poeta prowadzi, wreszcie o filozofii życia, którą można odczytać w wierszach. Wspólnie poszukiwać będą odpowiedzi na pytanie, co dziś dla siebie odnajdywać może w poezji Zagajewskiego czytelnik.

Punktem wyjścia dyskusji jest książka „Zagajewski. Poezja rozmawia z filozofią”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w grudniu 2023 roku. Publikacja ta nawiązuje tytułem do książki Zagajewskiego Poeta rozmawia z filozofem (i pomieszczonego w niej eseju o Herbercie i Elzenbergu), co podkreśla, że związki filozofii i poezji w przypadku twórczości Zagajewskiego są szczególnie bliskie, obejmują różne obszary i ujawniają się na wielu poziomach. Ten splot widoczny jest przede wszystkim w samym myśleniu poety o świecie, w próbach dociekania sensu i możliwości poznania, w poszukiwaniach całości i stawianiu pytań o to, kim jest człowiek. Poeta przywołuje także konkretne koncepcje filozoficzne, konfrontuje je z doświadczeniem życia, rozpatruje ich przydatność podczas trudnej ludzkiej podróży. Przewrotnie wiersz, z którego pochodzi cytat przywołany w tytule spotkania, odczytać można jako wyraz przekonania, iż w wielości, w rozmaitości dróg, w odmienności metod filozofii i poezji ujawnia się sens ludzkich poszukiwań, dążenia do poznania, radości, prawdy.
Na wydarzenie obowiązują darmowe wejściówki, które będą dostępne do pobrania w wersji elektronicznej na stronie KBF: BILETY oraz w aplikacji KBF:PLUS od wtorku 30 kwietnia od godziny 12:00

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...