PL

PODCAST [PL] Rozmowa o książce "Smoki i gazele 2. Rzecz o współczesnym pejzażu zarządzania międzynarodowego"Procesy globalizacyjne, złożoność relacji i istniejące zależności między  podmiotami rynkowymi stanowią podstawę do rozważań na temat  współczesnych zmian społecznych i gospodarczych. Uwzględnienie czynników  kulturowych, społecznych, ekonomicznych i politycznych jest konieczne  również w przypadku opisu współczesnego modelu zarządzania  międzynarodowego. Próbą takiej wielopłaszczyznowej analizy jest książka  prof. Barbary Fryzeł "Smoki i gazele. Rzecz o współczesnym pejzażu  zarządzania międzynarodowego".  


Wraz z autorką oraz jej gośćmi prof. Adelą Barabasz i dr Aleksandrem  Marcinkowskim rozmawialiśmy o procesach wpływających na kształt  współczesnego otoczenia biznesu międzynarodowego. Zastanawialiśmy się nad  zmianami społeczno-kulturowymi determinującymi strategiczne decyzje przedsiębiorstw, a także nad kulturowym i społecznym wpływem działalności podmiotów o globalnym zasięgu oraz przeanalizowaliśmy możliwe  kierunki rozwoju.  

Rozmowa odbyła się 08.06.2022 r o godzinie 18:00 w księgarnio-kawiarni de Revolutionibus przy ul. Brackiej 14 w Krakowie. 

O książce "Smoki i Gazele 2. Rzecz o współczesnym pejzażu zarządzania międzynarodowego":

„Wspólny mianownik prezentowanej w pracy narracji stanowi zestaw tez o umiędzynarodowieniu działalności (a) jako naturalnej konsekwencji mechanizmów ekonomicznych, (b) ale warunkowanej procesami politycznymi, (c) coraz mocniej ingerującej w kształt zachowań konsumenckich oraz idee społeczne. [… ] Opracowanie ma w równym stopniu charakter monografii naukowej, co przewodnika badawczego, dzięki zadawanym w nim inspirującym, a czasem prowokacyjnym pytaniom [… ]. Co determinuje człowieka bardziej: biologia czy wolna wola? W jakim stopniu ludzkie zachowania są wynikiem uwarunkowań biologicznych, a w jakim kulturowych? Co i pod jakimi warunkami przeważa: instynkty zwierzęce czy wpływy społecznych relacji, takich jak rodzina, środowisko edukacji, przyjaciele? Do jakiego stopnia człowiek może być biernym adresatem komunikatów o biologicznie i psychologicznie determinowanych, a więc zautomatyzowanych reakcjach? [… ] Liczne wątki dla przyszłych badań, które wyłaniają się z pracy, powodują, że jest to ciekawa lektura dla ekonomisty, menadżera, ale także socjologia, a nawet antropologa badającego kulturę”.
Z recenzji prof. dr. hab. inż. Andrzeja Matczewskiego

Barbara Fryzeł, doktor habilitowana nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownik Zakładu Zachowań Organizacyjnych, interesuje się zagadnieniami społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki behawioralnej, a także rolą międzynarodowego biznesu we współczesnym świecie. Jest laureatką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i stypendystką post-doc w University College London. Ma doświadczenie menadżerskie w biznesie międzynarodowym w branży paliwowej oraz doradztwa w obszarze nieruchomości komercyjnych. Opublikowała między innymi Building Stakeholder Relations and Corporate Social Responsibility (Palgrave Macmillan, Basingstoke–Hampshire–New York, 2011) oraz Ethics, Misconduct and the Financial Services Industry, Towards a Theory of Moral Business (Routledge, London–New York, 2021).

Zajrzyj na nasz Spotify: https://open.spotify.com/show/0p1m1QAPQ57rY4gV3CFQQ0.

book"Smoki i gazele 2. Rzecz o współczesnym pejzażu zarządzania międzynarodowego"

Our website uses the cookies.

Read more...