PL

A new form of admission

A new form of admission

Text is available in polish only, translation will appear soon.
For further information please contact us: kontakt@wuj.pl /  tel. 12 663 23 80.

New remote procedure of admission individual and collective monographs and journals for production.


Szanowni Państwo, w związku z trwającym stanem epidemii Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego wprowadza nową procedurę przyjmowania książek do produkcji w trybie zdalnym.

1. Po potwierdzeniu finansowania, uzyskaniu recenzji zleconej przez WUJ zgodnie z wytycznymi, weryfikacji maszynopisu i wyjaśnieniu kwestii praw trzecich (materiał ilustracyjny, przedruki etc.) Autorzy/Redaktorzy są umawiani na telekonferencję z przedstawicielem Dyrekcji Wydawnictwa za pośrednictwem programu MS Teams. W przypadku czasopism i publikacji zbiorowych warunkiem dopuszczającym do spotkania jest otrzymanie przez Wydawnictwo kompletu umów autorskich.

2. Przed planowanym spotkaniem Autorzy monografii/Redaktorzy prac zbiorowych i czasopism otrzymują do akceptacji umowę wydawniczą, której podpisany skan przesyłają do Wydawnictwa (przedtem umowy podpisywane były podczas spotkania).

3. Autorzy/Redaktorzy proszeni są o upewnienie się, że posiadają oprogramowanie oraz sprzęt (wymagany mikrofon) niezbędne do uczestnictwa w spotkaniu.

4. Podczas spotkania Autorów/Redaktorów z przedstawicielem Dyrekcji Strony omawiają szczegóły publikacji i wypełniają kartę przyjęcia do produkcji.

5. Autorzy/Redaktorzy otrzymują wiadomość mailową z wypełnioną kartą przyjęcia do produkcji. W wiadomości zwrotnej zatwierdzają poczynione ustalenia.

6. Po przyjęciu książki do produkcji Autorzy/Redaktorzy zobowiązują się dostarczyć do Wydawnictwa podpisane oryginały umów oraz złożyć stosowne podpisy pod kartą przyjęcia do produkcji, w terminie ustalonym z WUJ, po ustaniu stanu uniemożliwiającego dokonanie tych czynności.

Procedura obowiązuje do odwołania. Etapy kalkulacji i recenzji pozostają bez zmian.

Our website uses the cookies.

Read more...