EN

Rozmowa o książce „Europejskie kino gatunków 3"

30-11-2021
Wszystkich miłośników srebrnego ekranu zapraszamy w podróż do barwnego, kinematograficznego królestwa westernów, kinowej fantastyki, historii i sportu na ekranie, realizowanego przez europejskich filmowców nie tylko zapatrzonych w hollywoodzkie wzorce, ale też wypracowujących swój własny, oryginalny idiom kina gatunkowego.

Z autorami książki Europejskie kino gatunków 3 porozmawiamy o socrealistycznych horrorach, postjugosłowiańskich filmach wojennych, kinie radzieckim i westernach rodem z NRD.

Spotkanie odbędzie się 30 listopada o 18:00, a udział w nim wezmą prof. Piotr Kletowski, prof. Magdalena Kamińska, dr hab. Patrycjusz Pająk oraz dr Piotr Kurpiewski i będzie transmitowane na kanale YouTube i profilu Facebook Wydawnictwa UJ.

Magdalena Kamińska

doktor habilitowana, adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: cyberkultura, archeologia i genologia mediów audiowizualnych. Autorka i współautorka ponad 40 artykułów naukowych oraz sześciu monografii: Rzeczywistość wirtualna jako „ponowne zaczarowanie świata”. Pytanie o status poznawczy koncepcji (2007), Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu (2011), Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej (2013), Cultural Theory and History: Innovation and Subjectivity (2014), Upiór w kamerze. Zarys kulturowej historii filmu grozy (2016) iMemosfera. Wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa (2017).

Piotr Kletowski

ur. W 1975 r., w Kielcach, doktor habiltowany, prof UJ, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, pracownik Zakładu Korei. Filmoznawca i kulturoznawca specjalizujący się w problematyce historii i antropologii filmu, zwłaszcza kina azjatyckiego. Autor ponad 100 artykułów i publikacji filmoznawczych, w tym monografii autorów światowego kina (Śmierć jest moim zwycięstwem – kino Takeshiego Kitano, 2001; Filmowa odyseja Stanleya Kubricka, 2006; Pier Paolo Pasolini. Twórczość filmowa, 2013), współautor wywiadów-rzek (z Piotrem Mareckim) reżyserów osobnych polskiego kina (Żuławski. Przewodnik Krytyki Politycznej, 2008, 2019; Królikiewicz. Pracuje dla przyszłości, 2011; Piotr Szulkin. Życiopis, 2011) oraz redaktor specjalistycznych monografii (Europejskie kino gatunków, tom I, 2016, Europejskie kino gatunków, tom II, współ. z Maciejem Peplińskim, 2019).

Piotr Kurpiewski

kierownik Zakładu Filmu i Mediów w Instytucie Badań nad Kulturą na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Autor Historii na ekranie Polski Ludowej (2017), monografii powojennego polskiego kina historycznego. Od 2007 roku naukowo zajmuje się historią polskiej kinematografii ze szczególnym uwzględnieniem czasów PRL. Autor kilkudziesięciu tekstów naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii filmu, zafascynowany twórczością Krzysztofa Kieślowskiego i Wojciecha Smarzowskiego, wykładowca Akademii Polskiego Filmu, stały współpracownik Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej

Patrycjusz Pająk

doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się kulturą krajów słowiańskich w Europie Środkowej i na Bałkanach; autor książek Kategoria rozpadu w chorwackiej prozie awangardowej (2003, wyd. chorwackie 2007), Groza po czesku. Przypadki literackie (2014, wyd. czeskie 2017) i Arcydzieła chorwackiego filmu fabularnego (2018) oraz artykułów na temat literatury i filmu w krajach zachodniosłowiańskich i południowosłowiańskich, publikowanych w tomach zbiorowych i czasopismach: „Bohemistyka”, „Images”, „Književnasmotra”, „Kwartalnik Filmowy”, „Pamiętnik Słowiański”, „Pleograf”, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, „SlaviaMeridionalis”, „Umjetnostriječi”.

Przeczytaj o książce:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...